Zapraszamy na prelekcję dr. Krzysztofa Hajduka „Losem rzuceni…”

Opublikowano 17 października 2018, 08:00

STOWARZYSZENIE
„TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW
ZIEMI DYNOWSKO-BRZOZOWSKIEJ”

we współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną
w Warze

serdecznie zapraszają

na prelekcję autorstwa

dr. Krzysztofa Hajduka pt. „Losem rzuceni…”

 

 25 października 2018 r., o godz. 18.15, Gminna Biblioteka Publiczna w Warze

 

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, „Fundacja Przestrzeń Lokalna”.