Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON
Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski informuje o możliwości składania oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę Nozdrzec w ramach programu " Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym". Program kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich zamieszkujących miejscowość, w której funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (w naszej gminie są to miejscowości: Siedliska, Huta Poręby, Wołódź oraz Wesoła), a ich krewny w linii prostej (rodzic, dziadek, pradziadek/opiekun prawny) pracował w PGR oraz zamieszkiwał miejscowość objętą PPGR (Siedliska, Huta Poręby, Wołódź lub Wesoła). Udziału w projekcie nie mogą wziąć uczniowie, którzy otrzymali na własność w drodze użyczenia, sprzęt zakupiony ze środków publicznych w latach 2020- 2021. Oświadczenie dla rodzica/ opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia szkoły średniej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO znajduje się poniżej "do pobrania". Stosowne dokumenty można również pobrać w Szkole Podstawowej w Siedliskach  oraz Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej. Wypełnione dokumenty należy złożyć do 22 października 2021 roku, godz. 12:00 we wskazanych powyżej placówkach oświatowych lub w Urzędzie Gminy Nozdrzec.

Informacja Wójta Gminy Nozdrzec ws. programu “Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju...

Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski informuje o możliwości składania oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę Nozdrzec w ramach programu "Granty PPGR...
W związku z organizacją III Wyścig w Kolarstwie Szosowym „Klasyk Podkarpacki” 10 października 2021 r. (niedziela), wystąpią utrudnienia w ruchu w postaci zamknięcia dróg w obydwu kierunkach na trasie przejazdu

Uwaga – utrudnienia w ruchu w związku z wyścigiem rowerowym “Klasyk Podkarpacki”

W związku z organizacją III Wyścig w Kolarstwie Szosowym „Klasyk Podkarpacki” 10 października 2021 r. (niedziela), wystąpią utrudnienia w ruchu w postaci zamknięcia dróg...
Znak roboty drogowe

Uwaga – planowane zamknięcie drogi w Hucie Poręby

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 0+280 do km 0+750 w...