Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON
Podkarpacki Fundusz Rozwoju logo

Oferta pożyczek dla przedsiębiorców od Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Województwa Podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w...

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godz....

XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

https://youtu.be/ccr7Ki0ziTk
Herb Powiatu Brzozowskiego

Wyłożenie do wglądu projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

Starosta Brzozowski zawiadamia o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nozdrzec, jednostka ewidencyjna Nozdrzec, które odbędzie się w dniach roboczych: - od...