Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy: Adrian SKUBISZ

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Stanisław POTOCZNY

Członkowie Rady Gminy:

Grzegorz BARAN, e-mail: barangrzegorz.radny@gmail.com

Sylwester BOBOLA, e-mail: sylwesterbobola.radny@gmail.com

Stanisław DAŃKO, e-mail: stanislawdanko1966@wp.pl

Edward DUDA, e-mail: edwardduda.radny@gmail.com

Grażyna GŁADYSZ, email: gladyszgrazyna@op.pl

Krzysztof KURDZIEL, email: krzysztofkurdziel73@gmail.com

Piotr OGRODNIK, e-mail: piotrogrodnik.radny@gmail.com

Stanisław POTOCZNY, email: instpot@gmail.com

Adrian SKUBISZ, email: przewodniczacy@nozdrzec.pl

Anna SKÓRSKA, e-mail: annaskorska.radna@gmail.com

Stanisław SZPIECH, e-mail: stanislawszpiech.radny@gmail.com

Zbigniew SZPIECH, e-mail: zbigniewszpiech71@gmail.com

Zygmunt WAWCZAK, e-mail: zyga.wawczak@gmail.com

Marian ZABÓJ, email: m.zaboj@op.pl

Krzysztof ZAWADZKI, e-mail: krzysztofzawadzki.radny@gmail.com