Komisje

Komisja Rewizyjna Rady Gminy

Przewodniczący: Stanisław SZPIECH

Zastępca Przewodniczącego: Piotr OGRODNIK

Zbigniew SZPIECH

 

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przewodniczący: Krzysztof KURDZIEL

Zastępca Przewodniczącego: Grażyna GŁADYSZ

Sylwester BOBOLA

Stanisław DAŃKO

Stanisław POTOCZNY

 

Komisja Spraw Społecznych

Przewodniczący: Grażyna GŁADYSZ

Zastępca Przewodniczącego: Marian ZABÓJ

Edward DUDA

Zygmunt WAWCZAK

Krzysztof ZAWADZKI

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Anna SKÓRSKA

Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof ZAWADZKI

Grzegorz BARAN