Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Nozdrzec

Od 1 maja 2008 r. istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Chcąc skorzystać z tej możliwości należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP: www.epuap.gov.pl

Adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy Nozdrzec: /9bc4ra41c1/skrytka

Inną drogą wejścia do ESP jest kliknięcie w link „Katalog usług”, następnie w „Lista usług wg podziału terytorialnego” i w Województwo Podkarpackie, Powiat Brzozowski. Klikając na nasz Urząd pojawi się okno przedstawiające opis usługi jaką udostępnia Urząd Gminy Nozdrzec. Aby rozpocząć wypełnianie elektronicznego formularza wniosku należy kliknąć w „Przejdź do formularza”.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii instytucji mieszczącej się w sekretariacie urzędu na następujących nośnikach danych:
  3. a) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
    b) Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym
podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.