Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski informuje o możliwości składania oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę Nozdrzec w ramach programu " Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym". Program kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich zamieszkujących miejscowość, w której funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (w naszej gminie są to miejscowości: Siedliska, Huta Poręby, Wołódź oraz Wesoła), a ich krewny w linii prostej (rodzic, dziadek, pradziadek/opiekun prawny) pracował w PGR oraz zamieszkiwał miejscowość objętą PPGR (Siedliska, Huta Poręby, Wołódź lub Wesoła). Udziału w projekcie nie mogą wziąć uczniowie, którzy otrzymali na własność w drodze użyczenia, sprzęt zakupiony ze środków publicznych w latach 2020- 2021. Oświadczenie dla rodzica/ opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia szkoły średniej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO znajduje się poniżej "do pobrania". Stosowne dokumenty można również pobrać w Szkole Podstawowej w Siedliskach  oraz Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej. Wypełnione dokumenty należy złożyć do 22 października 2021 roku, godz. 12:00 we wskazanych powyżej placówkach oświatowych lub w Urzędzie Gminy Nozdrzec.

Informacja Wójta Gminy Nozdrzec ws. programu “Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju...

Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski informuje o możliwości składania oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę Nozdrzec w ramach programu "Granty PPGR...
W związku z organizacją III Wyścig w Kolarstwie Szosowym „Klasyk Podkarpacki” 10 października 2021 r. (niedziela), wystąpią utrudnienia w ruchu w postaci zamknięcia dróg w obydwu kierunkach na trasie przejazdu

Uwaga – utrudnienia w ruchu w związku z wyścigiem rowerowym “Klasyk Podkarpacki”

W związku z organizacją III Wyścig w Kolarstwie Szosowym „Klasyk Podkarpacki” 10 października 2021 r. (niedziela), wystąpią utrudnienia w ruchu w postaci zamknięcia dróg...
Znak roboty drogowe

Uwaga – planowane zamknięcie drogi w Hucie Poręby

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 0+280 do km 0+750 w...
Prom Nozdrzec

Komunikat – zmiana godzin funkcjonowania przewozu promowego

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że w dniach 1, 2 i 4 października 2021 roku przewóz promowy na rzece San czynny jest w godzinach: od...
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego zaprasza uczniów do udziału w konkursie plastycznym.

Konkurs plastyczny “Z ogrodu na stół – wiem co jem”

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego zaprasza uczniów do udziału w konkursie plastycznym. Więcej informacji w załącznikach poniżej:  Pismo Przewodnie - Konkurs Plastyczny 2021 -...
Informujemy mieszkańców gminy Nozdrzec o możliwości dzierżawy działek pod farmy fotowoltaiczne. Wymagania dotyczące gruntów pod instalacje fotowoltaiczne: - grunty rolne klasy IV lub gorsze o foremnych kształtach, pozbawione naturalnych i urbanistycznych przeszkód, - grunt z możliwością bezpośredniego zjazdu z drogi publicznej lub zabezpieczenia dojazdu, - grunty z ekspozycją południową i niezacienione od południa. Fotowoltaika to przekształcenie energii słonecznej na energię elektryczną. Promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie, a energia słoneczna stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Wbrew powszechnym opiniom systemy PV nie potrzebują idealnej pogody, aby działać w sposób efektywny- panele wychwytują promieniowanie słoneczne także w pochmurne dni. Mapy nasłonecznienia pokazują, iż warunki pogodowe w Polsce umożliwiają inwestycje w fotowoltaikę, które będą opłacalne zarówno pod względem energetycznym i finansowym. Instalacje fotowoltaiczne to inwestycje na 25- 29 lat, długoterminowe umowy dzierżawy, korzyści dla gminy i lokalnej społeczności. Gminy, na terenie których produkowana jest "zielona" energia, to czyste powietrze dla mieszkańców. W sytuacji zainteresowania sprawą zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy (tel. 134398020) Najczęściej zadawane pytania: 1. Co podlega dzierżawie pod farmę fotowoltaiczną? Dzierżawiona jest cała działka lub jej część, w zależności od tego jakie klasy gruntów wchodzą w skład działki. Dzierżawie podlegają grunty klasy IV lub gorszej. 2. Czy wielkość dzierżawionego obszaru może ulec zmianie? Tylko w przypadku gdy na etapie projektu budowlanego możliwe jest wykorzystanie mniejszego obszaru działki. Mają na to wpływ techniczne uwarunkowania oraz możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 3. Co z fragmentem działki, który nie zostanie wykorzystany pod budowę farmy? Po przedłożeniu ostatecznego planu sytuacyjnego na wniosek właściciela przedmiot dzierżawy zostanie wyodrębniony na koszt inwestora jako osobna działka wydzielona do Księgi WIeczystej. 4. Ile wynosi czynsz? Wysokość czynszu jest naliczana indywidualnie. Zależy od wielkości działki, regionu Polski, odległości od potencjalnego przyłączenia do sieci. 5. W jaki sposób czynsz jest naliczany? Ustalona kwota czynszu jest to roczna płatność za każdy 1 ha (do 4 miejsca po przecinku). 6. Kiedy właściciel dostanie pierwszą płatność? Pierwsza płatność następuje w wyznaczonym w umowie terminie po dniu rozpoczęcia prac ziemnych na przedmiocie dzierżawy i trwa do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przedmiotu dzierżawy faktycznie zajętego w związku z realizacją elektrowni fotowoltaicznej. 7. Co z płatnościami od momentu zawarcia umowy? Od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia prac ziemnych na działce lub działkach, Inwestor proponuje jednorazową płatność uiszczaną po zawarciu umowy lub coroczną płatność do momentu rozpoczęcia robót budowlanych na działce. Przy czym płatności te nie są kwotami ustalonego czynszu- ustala się je indywidualnie.. 8. Co w przypadku utracenia zasiewów na skutek budowy lub innych prac? Inwestor dokona wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia zasiewów i upraw oraz za utracone korzyści i poniesione nakłady i wkład pracy właściciela. 9. Co w przypadku gdy odszkodowanie w opinii właściciela nie jest wystarczające? W razie sporu co do wysokości, odszkodowanie zostanie ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego. 10. Jaki jest czas trwania umowy? Umowa jest podpisywana na 29 lat od dnia zawarcia. 11. Czy jako właściciel mam prawo do wypowiedzenia umowy? Tak, w razie zwłoki w zapłacie czynszu przez Inwestora wynoszącej co najmniej trzy miesiące i po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 30 dniowego terminu zapłaty. 12. Czy dzierżawa będzie wpisana do księgi wieczystej? Tak, ale dopiero po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. 13. Co się dzieje z farmą i jej elementami po upływie umownych 29 lat? W ciągu 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Inwestor zdemontuje panele, stelaże, stacje transformatorowe oraz ogrodzenia

Informacja ws. dzierżawy działek pod inwestycje związane z budową farm fotowoltaicznych.

Informujemy mieszkańców gminy Nozdrzec o możliwości dzierżawy działek pod farmy fotowoltaiczne. Wymagania  dotyczące gruntów pod instalacje fotowoltaiczne: - grunty rolne klasy IV lub gorsze o...
W niedzielę 19 września w Izdebkach odbyło się I Powiatowe Święto Ziemniaka, którego organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach. Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu powiatu brzozowskiego oraz gminy Nozdrzec, a w jego organizację włączył się Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu oraz bar Retro w Izdebkach. I Powiatowe Święto Ziemniaka miało na celu m.in. podtrzymanie i promocję dziedzictwa kulinarnego pow. brzozowskiego, powstałego dzięki różnorodności etnicznej i narodowościowej obecnej na tych terenach. Motywem przewodnim wydarzenia był ziemniak, który jest jednym z podstawowych składników tradycyjnej sztuki kulinarnej regionu. To właśnie z tego warzywa Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu brzozowskiego przygotowały potrawy konkursowe. Komisja konkursowa w składzie: Poseł na Sejm RP- Piotr Uruski, Wicestarosta Brzozowski- Jacek Adamski, Wójt Gminy Nozdrzec- Stanisław Żelaznowski i Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec- Adrian Skubisz, podjęła jednomyślną decyzję i przyznała wyróżnienie dla wszystkich obecnych Kół Gospodyń Wiejskich. Bardzo ważnym aspektem wydarzenia było uhonorowanie tradycyjnie kobiecych zrzeszeń z okazji 155. rocznicy powstania Kół Gospodyń Wiejskich na terenach Rzeczpospolitej Polskiej. To właśnie te organizacje stanowią ważny filar dla małych wiejskich społeczeństw oraz dbają o zachowanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków. Z tej okazji były podziękowania, życzenia oraz gratulacje za prospołeczne działania, a każde Koło poza nagrodą za udział w Konkursie, otrzymało również pamiątkową statuetkę z okazji 155. rocznicy powstania KGW. Wydarzenie zostało uatrakcyjnione przez występ nieformalnej grupy teatralnej z Hłudna, która na scenie przedstawiła obrzęd kiszenia kapusty, wzbogacony niezwykłym poczuciem humoru. Punktem kończącym wydarzenie był pokaz OSP Izdebki. Jednostka zaprezentowała nie tylko posiadany sprzęt, ale również działania odpowiadające na wypadki w gospodarstwie domowym. Cieszymy się, że mimo niepogody udało zrealizować się to ważne i atrakcyjne wydarzenie. Mamy nadzieję, że również w przyszłym roku uda się nawiązać współpracę, której owocem będzie II Powiatowe Święto Ziemniaka.

Za nami I Powiatowe Święto Ziemniaka

W niedzielę 19 września w Izdebkach odbyło się I Powiatowe Święto Ziemniaka, którego organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach. Wydarzenie zostało dofinansowane z...
Ważna informacja

Nowe przepisy określające wysokość kosztów upomnienia

Nowe przepisy określające wysokość kosztów upomnienia kierowanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej Od 13 października 2021r. wzrost kosztów upomnienia Obecna wysokość kosztów upomnienia wynosi 11,60 zł.  Zgodnie z nowym...
Przypominamy Państwu, że Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych: "OSAK” Marcin Osmyk - ul. Armii Krajowej 42, 36-030 Błażowa, tel. 537-300-539 - folia odpadowa, sznurek, opakowania big bag, TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o. - ul. Podgrodzie 8 B, 39-200 Dębica, tel. 014-699-59-00 - opony rolnicze.

Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Przypominamy Państwu, że rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Poniżej...