Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

https://youtu.be/Exj7H9OMSbA
Wojewoda Podkarpacki informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn.zm.), w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju, w latach 2020–2024”.

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024

Wojewoda Podkarpacki informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020...
W ostatnim czasie odbył się cykl warsztatów w związku z realizacją programu “Dworska Pasieka”. Projekt realizowany jest dzięki grantowi finansowemu z Fundusz Naturalnej Energii . Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”. Odbiorcami warsztatów były dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach. Praca w grupach przy budowie uli sprzyjała aktywizacji oraz integracji społeczności lokalnej. Podczas warsztatów zadbano o przekazanie wiedzy na temat otaczającego nas środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej, co pozwoli nam wszystkim na bliskie i świadome obcowanie z naturą. Warsztaty “Kochajmy Pszczoły” oraz te z Światowego Dnia Pszczoły pozwoliły dzieciom i młodzieży szkolnej poszerzyć wiedzę m.in na temat ekologii oraz bioróżnorodności. Działanie to pozwoliło na kształtowanie proekologicznych postaw oraz zwiększyć wrażliwość względem otaczającego nas piękna przyrody. Na zakończenie warsztatów wszyscy wzięli udział w wykonaniu świec z wosku pszczelego. Mamy nadzieję, że realizacja zadania “Dworska Pasieka” poprzez możliwość udziału w atrakcyjnych warsztatach edukacyjnych i pozwoli osiągnąć wymierne efekty dla funkcjonowania zapylaczy, w tym pszczół.

Cykl warsztatów realizujących zadanie „Dworska Pasieka”

W ostatnim czasie odbył się cykl warsztatów w związku z realizacją programu “Dworska Pasieka”. Projekt realizowany jest dzięki grantowi finansowemu z Fundusz Naturalnej Energii...
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie i Wójt Gminy Nozdrzec zapraszają do udziału w bezpłatnym wyjeździe autokarowym do Boguchwały na  XV Jesienną Giełdę Ogrodniczą połączoną z Podkarpackim Świętem Winobrania,  IV Ogólnopolską Wystawą Królików oraz Dniem Pola 4 października 2020 r. (niedziela) Wyjazd: godzina 900 z Izdebek Powrót: godzina 1400 Trasa przejazdu autokaru: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Hłudno, Wesoła, Ryta Górka Barycz,przez Gwoźnicę do Boguchwały. Zapisy pod numerem telefonu: 721 073 899 - Aneta Pelczarska-Czajka

Dni Otwartych Drzwi połączone z XXII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie i Wójt Gminy Nozdrzec zapraszają do udziału w bezpłatnym wyjeździe autokarowym do Boguchwały na Dni Otwartych Drzwi połączone z XXII...
Logo ARiMR

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie

17 czerwca br. będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2021.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, ARiMR wydłuża...
Bardzo serdecznie zapraszamy na XX Zbiórkę Krwi pod hasłem "Ratuj życie - żyj bezpiecznie" 20 Czerwca przy Remizie OSP Harta. Również w tym dniu zapraszamy wszystkich uczestników akcji do zbiórki wsparcia koloni dla dzieci z rodzin polskich z Kresów, Litwy i Białorusi.

SHDK RP Klub Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” przy OSP Harta zaprasza na XX Zbiórkę Krwi

Bardzo serdecznie zapraszamy na XX Zbiórkę Krwi pod hasłem "Ratuj życie - żyj bezpiecznie" 20 Czerwca przy Remizie OSP Harta. Również w tym dniu zapraszamy...
Gminny Komisarz Spisowy przypomina, że przez okres trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu w godzinach pracy urzędu  dostępne jest stanowisko komputerowe w celu dokonania samospisu przez mieszkańców. Pracownicy Gminnego Biura Spisowego udzielą pomocy w przypadku braku możliwości samodzielnego wypełnienia formularza spisowego.

Gminne Biuro Spisowe zaprasza

Gminny Komisarz Spisowy przypomina, że przez okres trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu w godzinach pracy urzędu  dostępne...
Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk...
Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne wydarzenie "Dzień Dziecka w Gminie Nozdrzec" zostało ODWOŁANE. Jednocześnie informujemy, że odbędzie się w późniejszym terminie, o czym będziemy Państwa informować.

Dzień Dziecka w Gminie Nozdrzec

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne wydarzenie "Dzień Dziecka w Gminie Nozdrzec" zostało odwołane. Jednocześnie informujemy, że odbędzie się w późniejszym terminie, o czym...
W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 zawiadamiam, że 9 czerwca 2021 roku (środa) w godzinach od 9.00 do 13.00 w Domu Kultury w Siedliskach zostanie uruchomiony Gminny Punkt Spisowy, w którym pracownicy GBS będą pomagali w wypełnianiu formularza spisowego metodą samospisu internetowego. Jedna osoba może spisać wszystkich domowników posiadając ich numery PESEL. Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie Gminnego Komisarza Spisowego

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 zawiadamiam, że 9 czerwca 2021 roku (środa) w godzinach od 9.00 do 13.00...