Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Jeszcze przez miesiąc można złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel. Pomoc finansowana z PROW 2014-2020 jest adresowana do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę urządzeń chroniących wodę przed azotanami. Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych. Dotyczy to zarówno nawozów płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych. W przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. O wsparcie nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji (60 proc. – w przypadku inwestycji realizowanych przez młodych rolników). Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR. Można je również przesłać poprzez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Jeszcze przez miesiąc można złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanamiDo 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż...
Herb Gminy Nozdrzec

Konsultacje projektu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 253/4993/21 z dnia 16 lutego 2021 r. przyjął oraz poddał konsultacjom projekt programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej...

XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

https://youtu.be/oCY59ekSxDQ

Kondolencje

   Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci najstarszego mieszkańca Podkarpacia, rodem z Izdebek Ś.P. Edwarda Helona. Rodzinie, przyjaciołom oraz bliskim szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia składa   ...

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu wśród beneficjentów XI edycji Funduszu Naturalnej Energii

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu otrzymał dofinansowanie na projekt "Dworska Pasieka" w ramach XI edycji Funduszu Naturalnej Energii. Konkurs skierowany był m.in. do samorządów,...

XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec – transmisja

https://youtu.be/WOF8Ts9S1mU
Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, zaprasza wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat do zapisów na nowy semestr letni 2021 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. W semestrze letnim wykłady oraz warsztaty prowadzone będą nadal w formie online. W minionym semestrze ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, zajęcia DUT zostały przeniesione do sieci. Wszyscy zarejestrowani studenci mogli korzystać z wykładów online i dodatkowych zajęć dostępnych także dla innych zainteresowanych: Naukowej Niedzieli Online oraz cyklu spotkań na żywo „Dolina Wiedzy Live”. Mając na uwadze bezpieczeństwo studentów i fakt, że taka formuła zajęć sprawdziła się bardzo dobrze w minionym semestrze, postanowiliśmy utrzymać tę formę dla wykładów oraz warsztatów we wszystkich filiach: Rzeszowie, Mielcu, Dębicy oraz w Jaśle. Liczba miejsc na wykłady online będzie nieograniczona, natomiast w grupach warsztatowych w każdym z miast, będzie dostępne 135 miejsc i będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń. Zapisy na warsztaty będą dostępne tylko dla dzieci, które wcześniej zapiszą się na wykłady online. Rodzice mogą zapisywać dzieci poprzez stronę DUT – wystarczy założyć konto na stronie www.dolina-wiedzy.pl/dut, a następnie zarejestrować dziecko do wybranej filii (lub skorzystać z posiadanego już wcześniej konta, w przypadku kolejnej już rejestracji na zajęcia DUT). Rejestracja będzie aktywna od 15 lutego od godz. 10.00 do 22 lutego 2020 do godz. 23:59:59. W podanym terminie prowadzone są zapisy na wykłady online. Tylko osoby zapisane na wykłady mogą zapisywać się na warsztaty online w późniejszym terminie (zostanie podany do wiadomości rodzicom dzieci zapisanych na wykłady online). Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Osobom biorącym udział w warsztatach zapewniamy materiały na zajęcia. Zasady rekrutacji i jej poszczególne etapy dostępne są w zakładce REJESTRACJA. Przed zapisaniem prosimy o zapoznanie się z PLANEM ZAJĘĆ. Zajęcia DUT mają na celu pokazanie małym studentom, że nauka to nie tylko książki, ale także doskonała zabawa. Zajęcia prowadzą naukowcy, wykładowcy oraz popularyzatorzy nauki z całej Polski, którzy poprzez wykłady czy pokazy z interesującymi eksperymentami, inspirują dzieci do poszerzania horyzontów i samodzielnego odkrywania fascynującego świata nauki. Wszelkie pytania prosimy kierować na maila info@dolina-wiedzy.pl lub pod numerem tel. 17 888 60 03. interesującymi eksperymentami, inspirują dzieci do poszerzania horyzontów i samodzielnego odkrywania fascynującego świata nauki. Wszelkie pytania prosimy kierować na maila info@dolina-wiedzy.pl lub pod numerem tel. 17 888 60 03

Zapisy na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego – semestr letni 2021

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, zaprasza wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat do zapisów na nowy semestr letni 2021 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego.W...
Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują...
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Komunikat Centralnego Biura Spisowego w sprawie przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego...
Dzisiaj, w sobotę 5 lutego miało miejsce wręczenie nagród laureatom „Dynowskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2021″. Wśród nagrodzonych znaleźli się młodzi artyści z terenu Gminy Nozdrzec. Przesłuchania w ramach XXIV Konkursu Kolęd i Pastorałek odbyły się 12 stycznia br., w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie. Konkurs był przeprowadzony w 3. kategoriach: szkoły podstawowe- kl. I- III, szkoły podstawowe- kl. IV- VIII oraz w kategorii szkół średnich. Wśród wykonawców kolęd i pastorałek w kategorii szkół podstawowych (kl. I- III), byli młodzi artyści z terenu Gminy Nozdrzec. Dawid Kędzierski ze Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu im. Aleksandra Fredry zaprezentował utwory: „Bosy Pastuszek” oraz „Przybieżeli do Betlejem” pod opieką Barbary Kędzierskiej. W konkursie wzięły udział również uczennice Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym- Julia Konopacka oraz Lena Serwatka. Julka pod opieką Janiny Helon przedstawiła „Lulajże Jezuniu”oraz „Mario czy już wiesz”. Natomiast Lena, której opiekunem był Artur Greczner, wykonała „Przybieżeli do Betlejem” i „Pastorałkę od serca do ucha”. Za przygotowanie dziewczynek odpowiedzialna była Wioletta Pietrzak. Wszyscy wymienieni uczestnicy zdobyli miejsca na podium. Decyzją Jury XXIV Dynowskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek 1. miejsce zajęła Lena Serwatka, natomiast 2. miejsce zostało przyznane ex aequo Julii Konopackiej oraz Dawidowi Kędzierskiemu. Ponadto w głosowaniu on- line, Lena Serwatka zdobyła nagrodę publiczności. Gratulujemy sukcesu wszystkim młodym artystom, ich rodzicom oraz opiekunom i osobom, które przygotowały młodych śpiewaków. Jak widać, Wasza praca i wkład w rozwój młodych talentów przynosi oczekiwane skutki. Życzymy wszystkim kolejnych osiągnięć oraz motywacji do dalszego rozwoju muzycznego.

Sukces młodych artystów z Gminy Nozdrzec

Dzisiaj, w sobotę 5 lutego miało miejsce wręczenie nagród laureatom "Dynowskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2021". Wśród nagrodzonych znaleźli się młodzi artyści z terenu...

KOMUNIKATY