Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod patronatem Prezesa Tomasza Nowakowskiego ogłosiła konkurs pt. "Zostań twarzą PROW 2014-2020”. Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, nagrodą jest wystąpienie w spocie reklamowym dot. PROW 2014-2020 oraz nagroda rzeczowa. Konkurs skierowany jest do producentów rolnych, którzy korzystają z dotacji ARiMR. Celem konkursu jest podsumowanie 6 lat korzystania przez Uczestników z dotacji w ramach PROW 2014-2020 i zaprezentowanie zmian, jakie zaszły w gospodarstwie Uczestników w tych latach oraz zachęcenie do skorzystania z programu PROW. Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z PROW 2014 - 2020 pomocy finansowej i opowiedzeniu o wpływie otrzymanych dotacji na rozwój gospodarstwa. Termin nadsyłania prac: do 11 października br.

Zostań twarzą PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod patronatem Prezesa Tomasza Nowakowskiego ogłosiła konkurs pt. "Zostań twarzą PROW 2014-2020”.Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, nagrodą jest wystąpienie w...
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o planowanym bezpłatnym szkoleniu z zakresu uboju na użytek własny świń, owiec, kóz w każdym wieku oraz cieląt do 6 miesiąca życia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie telefoniczne do 31.10.2020 r. do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie – telefon 134341225. Termin szkolenia ustalany będzie indywidualnie. Dodatkowo podczas szkolenia możliwe będzie uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących między innymi: rolniczego handlu detalicznego (RHD), sprzedaży bezpośredniej oraz aktualnych informacji w zakresie ASF i wścieklizny zwierząt. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o konieczności zgłaszania posiadanych rodzin pszczelich. Zgłoszeń należy dokonać osobiście w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie, ul. Witosa 4 lub drogą elektroniczną e-mail: brzozow.piw@wetgiw.gov.pl.

Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o planowanym bezpłatnym szkoleniu z zakresu uboju na użytek własny świń, owiec, kóz w każdym wieku oraz cieląt...
Informuję o planowanej w dniach 24 września – 3 października 2020 roku jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna – jesień) wykładaniu szczepionki. Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy. W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że: przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane; w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem; kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej; w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań. Wojewódzki Lekarz Weterynarii Renata Kondrat Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Akcja szczepienia lisów

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Informuję o planowanej w dniach 24 września – 3 października 2020 roku jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko...
Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62 Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

Rachmistrzowie już pracują

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w...
W ramach zadania „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”  realizowanego przez Gminę Nozdrzec z wykorzystaniem dofinansowania zadania na podstawie umowy z WFOŚiGW w Rzeszowie z 30 czerwca 2020 r., 29 września 2020 roku przystępujemy do odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych z terenu Gminy Nozdrzec. Wykonawcą tego zadania w 2020 r., jest firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, adres do korespondencji: Dobrów 8, 28-142 Tuczępy (firma złożyła najtańszą ofertę na wykonanie całości zadania). Informuje się, że wnioski na odbiór i unieszkodliwienie odpadów powstałych z wyrobów azbestowych są dostępne na stronie internetowej http://www.nozdrzec.pl/ oraz w Urzędzie Gminy, pok. 23. Ich realizacja będzie uzależniona od kolejności złożenia oraz uzyskanego dofinansowania i zabezpieczonych środków na ten cel. Zakres czynności objętych dofinansowaniem obejmuje odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów powstałych z wyrobów zawierających azbest. Wszystkie pozostałe koszty, w tym demontaż wyrobów azbestowych oraz ich przygotowanie do odbioru ponosi Gmina Nozdrzec.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach zadania „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”  realizowanego przez Gminę Nozdrzec z wykorzystaniem dofinansowania zadania na podstawie umowy z WFOŚiGW w...
Miło nam poinformować, że od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Warze rozpoczął działalność nowy oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 15 dzieci. Nowy oddział przedszkolny został utworzony w ramach projektu „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach projektu „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej”. Ze środków projektu zostało zakupione wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego. Ponadto wykonano adaptację pomieszczenia na łazienkę dla nowej grupy przedszkolnej. Nowa grupa dzieci realizuje zajęcia w ramach podstawy programowej. Ze środków projektu współfinansowane jest również wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego nową grupę przedszkolną. Zostały również wprowadzone zajęcia dodatkowe – logopedyczne, ruchowe z gimnastyką korekcyjną oraz muzyczne z elementami rytmiki. Do realizacji zajęć dodatkowych ze środków projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne. W zajęciach tych biorą udział wszystkie dzieci objęte edukacją przedszkolną w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Warze. Projekt realizowany będzie do 30.06.2021 r. Beneficjentem projektu jest Gmina Nozdrzec. Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Warze. Całkowita wartość projektu: 224 500,00 zł Dofinansowanie UE: 190 825,00 zł Dofinansowanie BP: 11 225,00 zł Wkład własny Gminy Nozdrzec: 22 450,00 zł

Przedszkole w Warze pracuje pełną parą

Miło nam poinformować, że od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Warze rozpoczął działalność nowy oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 15 dzieci.Nowy...
Do projektu przyjmujemy kobiety i mężczyzn : • W wielu 15-29 lat; • zamieszkujące województwo podkarpackie; • posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo, ubodzy pracujący, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych. Uczestnikom projektu zapewniamy: • 4 - miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe • szkolenia kwalifikacyjne ze stypendium szkoleniowym, • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych. W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: • telefoniczny: 507 867 909, • mailowy: start@lex-specialis.com.pl, • bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

Bezpłatne wsparcie dla osób młodych pozostających bez zatrudnienia

Do projektu zapraszamy kobiety i mężczyzn :W wielu 15-29 lat; zamieszkujące województwo podkarpackie; posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub...

XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

https://youtu.be/SiK8Ltd5pqU
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie i Wójt Gminy Nozdrzec zapraszają do udziału w bezpłatnym wyjeździe autokarowym do Boguchwały na  XV Jesienną Giełdę Ogrodniczą połączoną z Podkarpackim Świętem Winobrania,  IV Ogólnopolską Wystawą Królików oraz Dniem Pola 4 października 2020 r. (niedziela) Wyjazd: godzina 900 z Izdebek Powrót: godzina 1400 Trasa przejazdu autokaru: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Hłudno, Wesoła, Ryta Górka Barycz,przez Gwoźnicę do Boguchwały. Zapisy pod numerem telefonu: 721 073 899 - Aneta Pelczarska-Czajka

Wyjazd do Boguchwały na XV Jesienną Giełdę Ogrodniczą

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie i Wójt Gminy Nozdrzec zapraszają do udziału w bezpłatnym wyjeździe autokarowym do Boguchwały na  XV Jesienną Giełdę Ogrodniczą połączoną z...

Nabór wniosków pomocowych dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje, że od 9 do 30 września 2020 r. rolnicy, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą...

KOMUNIKATY