Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON

AKTUALNOŚCI

Gmina Nozdrzec logo

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Prosimy mieszkańców gminy Nozdrzec o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku oraz tabelą dawkowania. Przyjęty plan ma charakter...

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec – transmisja

https://youtu.be/g1J-1r_Kzm0
Gmina Nozdrzec logo

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność...

Zarządzeniem Nr 115/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 22 września 2022 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nozdrzec...
XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

https://youtu.be/yGcOuyl_gWM
Logo Gminy Nozdrzec

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kompostowników

W zawiązku z przeprowadzoną kontrolą Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi na nieskanalizowanych obszarach...
Logo programu Czyste Powietrze

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze” w zakresie udzielania prefinansowania dla beneficjentów Części 2 i Części...

Od 15 lipca 2022 r. uległ zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”). Zmiana umożliwiła Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie...

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania LSR na lata 2023-2029

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” rozpoczyna prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029 dla obszaru gmin: Brzozów, Domaradz,...
Logo Gminy Nozdrzec

Drift Show Izdebki 2022

Informujemy, że w związku z imprezą "Ogólnopolski trening samochodów driftingowych Drift Show Izdebki 2022" w dniach: 3 września 2022 r. w godzinach 11.00 - 18.00,4...
Logo Gminy Nozdrzec

Uwaga – zmiana godzin funkcjonowania przeprawy promowej

Szanowni Państwo, informujemy, że przeprawa promowa Nozdrzec - Siedliska w dniach od 31 sierpnia do 7 września będzie czynna w godzinach: 6.00 - 10.00...
GBA Man OSP Wesoła

Apel Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

Gmina Nozdrzec w imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zwraca się z prośbą do mieszkańców o przycięcie konarów drzew znajdujących się bezpośrednio...