Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Podczas XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec, Radni udzielili Wójtowi Gminy Nozdrzec Stanisławowi Żelaznowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Procedurę udzielenia wotum zaufania rozpoczęło przedstawienie przez Wójta Raportu o Stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego za poprzedni rok. Po wysłuchaniu Wójta odbyła się debata nad Raportem. Radni zabierając głos wskazywali na pozytywne zmiany w 2020 roku, który przez sytuację epidemiologiczną stanowił test na umiejętności zarządcze samorządów. Radni wskazali, że mimo trudnego okresu realizowane były liczne działania, które pozytywnie wpływały na obraz naszej Gminy i jej rozwój. W 2020 roku osiągnięto najwyższy wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem dla obecnej kadencji. To wskazuje na większą działalność inwestycyjną, ukierunkowaną na rozbudowanie nie tylko infrastruktury technicznej, ale także infrastruktury społecznej. Radni zauważyli również poziom wsparcia poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki czemu wywierany jest realny wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nozdrzec. Z pozytywnym zdaniem spotkała się również rozsądna polityka finansowa, która pozwala na jednoczesną zobowiązań finansowych oraz finansowania podejmowanych zadań przy wykorzystaniu sukcesywnie pozyskiwanych środków zewnętrznych. Radni biorący udział w debacie wskazali również na możliwość rozwoju w kierunku promocji i estetyki gminy oraz konieczność podejmowania działań przeciwko wykluczeniu komunikacyjnego. Po debacie nastąpiło głosowanie, w którym Radni opowiedzieli się za przyznaniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Nozdrzec. W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Gminy Nozdrzec realizowała działania, których efektem było podjęcie uchwały ws. absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za 2020 rok. "To nie jest wyrażenie wotum zaufania i absolutorium wyłącznie dla mojej osoby. Stanowisko to wskazuje również na dobrze funkcjonującą gminę oraz jej władzę, którą część stanowi również Rada Gminy Nozdrzec. Dzięki współpracy mamy możliwość współdziałania na rzecz osiągania wspólnych celów. Dziękuję za wspólny sukces również pracownikom Urzędu Gminy, których wszechstronna działalność pozwala na realizację konkretnych polityk objętych w przedstawionym Raporcie. Myślę, że nam wszystkim współpraca ta będzie układała się bardzo dobrze. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców."- mówi Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski.

Wójt Gminy Nozdrzec z wotum zaufania i absolutorium

Podczas XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec, Radni udzielili Wójtowi Gminy Nozdrzec Stanisławowi Żelaznowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.Procedurę...
1 sierpnia 2021 roku minie kolejna 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pragnąc uczcić to ważne w dziejach Narodu wydarzenie, a także złożyć hołd uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania, w całym kraju w rocznicę godziny „W” tj. godzinie 17 00 włączone zostaną syreny. Podany zostanie sygnał trwający 1 minutę, emitowany dźwiękiem ciągłym.

Komunikat Starosty Brzozowskiego

1 sierpnia 2021 roku minie kolejna 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.Pragnąc uczcić to ważne w dziejach Narodu wydarzenie, a także złożyć hołd uczestnikom i...
Świadczenie 300+ tylko elektronicznie? To nie problem. Ekspert ZUS zaprasza na dyżur, gdzie pomoże Ci założyć profil PUE, przy pomocy którego nie tylko złożysz wniosek o świadczenie, ale załatwisz większość spraw w ZUS.

Kolejne dyżury ekspertów ZUS

Świadczenie 300+ tylko elektronicznie? To nie problem. Ekspert ZUS zaprasza na dyżur, gdzie pomoże Ci założyć profil PUE, przy pomocy którego nie tylko złożysz...
Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Deklarację można składać: 1. W formie elektronicznej – przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego pod adresem www.zone.gunb.gov.pl 2. W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nozdrzec w pokoju 23 Termin składania deklaracji: • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw już istniejących, • 14 dni w przypadku nowopowstałych źródeł ciepła lub spalania paliw.

Komunikat w sprawie obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w budynkach

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach...
Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 21 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec– transmisja

https://youtu.be/ArrQdmo9zYo
W dniu 15 lipca br. o godzinie 8.30 na obiekcie i terenie wokół zabytkowej cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu odbyły się ćwiczenia jednostek straży pożarnych. Ćwiczenia te zaplanowane i przeprowadzone były zgodnie z istniejącym „Planem Ćwiczeń na Obiektach dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie” na rok bieżący.

Ćwiczenia strażackie w Uluczu

W dniu 15 lipca br. o godzinie 8.30 na obiekcie i terenie wokół zabytkowej cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu odbyły się ćwiczenia jednostek...
W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 zawiadamiam, że  w dniach 24 -25 lipca 2021 roku podczas trwania Dni Gminy Nozdrzec w miejscowości Hłudno  zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Spisowy, w którym to: - w sobotę w godzinach od 16.00 do 18.00 rachmistrze spisowi będą realizować spis metodą wywiadu bezpośredniego, - w niedzielę w godzinach od 15. 00 do 19.30 pracownicy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie będą  pomagali w wypełnianiu ankiet spisowych metodą samospisu internetowego.

Zapraszamy do mobilnego punktu spisowego podczas Dni Gminy Nozdrzec

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 zawiadamiam, że  w dniach 24 -25 lipca 2021 roku podczas trwania Dni Gminy...
Hłudno ŁKS

Turniej o puchar Wójta Gminy Nozdrzec

 GMINY NOZDRZEC oraz LUDOWY KLUB SPORTOWY w HŁUDNIE Zapraszają na turniej piłkarski „O PUCHAR WÓJTA GMINY” Turniej rozegrany zostanie na stadionie w Hłudnie 18 lipca 2021 r.,...
Firma NEXORIS Sp. z o.o. realizuje projekt „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!” i 20 lipca  2021 r. rozpoczyna się II edycja naboru – rekrutacji do projektu. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.nexoris.pl w zakładce projektowej „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!”.

Podkarpaccy przedsiębiorcy na start! – zaproszenie do udziału w projekcie

Firma NEXORIS Sp. z o.o. realizuje projekt „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!” i 20 lipca  2021 r. rozpoczyna się II edycja naboru – rekrutacji do...