Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VATw terminie od 1 lutego 2021 r....
NOZDRZEC_LOGO

Współwłasność gruntu – problem nie tylko dla Podatnika – jak zapłacić podatek?

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami naszych Podatników dotyczącymi kwestii opodatkowania nieruchomości stanowiących współwłasność i regulowania zobowiązań podatkowych na podstawie decyzji ustalających podatek...

Sprzedaż piskląt kaczek i gęsi

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz z Instytutem Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka podjął się ponownie w tym roku sprzedaży piskląt 1-dniowych kaczek...
Szanowni Państwo! zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego, który obejmuje gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez nasze samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Nasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem. Ankieta jest anonimowa i jest przeprowadzania w tym samym czasie na terenie wszystkich gmin tworzących partnerstwo. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Na wypełnienie ankiety wystarczy 10-15 minut. Prosimy o uważne czytanie pytań. Uwaga: po kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości cofnięcia. Dziękujemy Państwu za udzielone odpowiedzi i poświęcony czas. Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mksm7c9tv6 Data zakończenia zbierania danych ankiety 05.02.2021 r.

Badanie opinii mieszkańców

Szanowni Państwo!zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego,...
Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym. Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze transportu. W pierwszej kolejności transport ten powinien być organizowany przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku braku możliwości, na poziomie gminy. Transport jest przeznaczony dla osób: Posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z wymienionymi chorobami, Mających trudności z dostępem do punktu szczepień. Równolegle, ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia dotyczących szczepień pacjentów (szczepienie w punkcje szczepień lub szczepienie z dojazdem do pacjenta), powinien być realizowany transport dedykowany osobom, które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego. Transport taki realizowany powinien być ze wskazań medycznych, po uprzedniej decyzji lekarza o kwalifikacji do takiego transportu. Organizacja transportu przez gminę polega przyjęciu od placówki podstawowej opieki zdrowotnej listy osób, które potrzebują transportu, wraz z informacją o dacie i godzinie szczepienia i następnie koordynacji dowozu. Punkty szczepień w gminie Nozdrzec: NZOZ "Izdebki" Janusz Kosobucki, Elżbieta Kosobucka s. c., tel. 13 43 99 005 NZOZ "Ośrodek Zdrowia" Barbara Irena Wielgos-Fuksa w Nozdrzcu, tel.13 43 98 960 15 stycznia od godziny 8.00 uruchomiany zostanie nr telefonu 13 43 98 020, wew. 53, pod którym można będzie uzyskać informacje na temat zasad transportu. Informacja na podstawie danych zawartych na stronie gov.pl/szczepimysie

Rejestracja i transport seniorów na szczepienia przeciw COVID-19

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby...
Panu Jackowi Adamskiemu - Wicestaroście Brzozowskiemu składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty. Stanisław Żelaznowski - Wójt Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz - Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

Kondolencje

Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie" Michael Buchberger   Panu Jackowi Adamskiemu - Wicestaroście Brzozowskiemu składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty.  Stanisław Żelaznowski...
Herb Gminy Nozdrzec - logo

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2021

Styczeń 8, 22Luty 5, 19Marzec 5, 19Kwiecień 1, 15, 29Maj 13, 27Czerwiec 11, 24Lipiec 8, 22Sierpień 5, 19Wrzesień 2, 16, 30Październik 14, 28Listopad 12, 26Grudzień 10, 23
Herb Gminy Nozdrzec

31 grudnia urząd czynny krócej

Informujemy Państwa, że 31 grudnia otwarty jest do godziny 13.00.Przepraszamy za niedogodności.

XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

https://youtu.be/zepnRRG1gcg
Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Pieniądze można dostać na zakup komputera lub na refundację poniesionych już kosztów jego zakupu. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Wnioski należy składać w  biurach powiatowych ARiMR. O dotrzymaniu terminu decyduje data dostarczenia wniosku do ARiMR. Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy. Pomoc przysługuje rodzinie, w której: przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prowadzi gospodarstwo rolne z przypisanym numerem identyfikacyjnym dotyczącym producentów rolnych; jest co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021; dochód na jedną osobę nie przekracza 1,2 tys. zł na miesiąc. Z dotacji może skorzystać tylko taka rodzina, która w ciągu ostatnich trzech lat nie uzyskała dofinansowania lub zwrotu kosztów zakupu podobnego sprzętu ze środków publicznych lub od organizacji pozarządowych. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.; kopie zeznań podatkowych za 2019 r. kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu sprzętu komputerowego – ale tylko w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 10.12.2020 r.

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej – wnioski o dofinansowanie można składać tylko do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem...

KOMUNIKATY