Urząd Gminy

Wójt Gminy Nozdrzec: Stanisław Żelaznowski

W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 11.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, to strony są przyjmowane w pierwszym pracującym dniu tygodnia. W przypadku nieobecności Wójta skargi i wnioski przyjmuje Sekretarz Gminy lub inny wyznaczony przez Wójta pracownik.

Skarbnik Gminy Nozdrzec: Monika Pietrykowska

Sekretarz Gminy Nozdrzec: Agnieszka Baran

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek:
7.30 – 15.30

środa: 7.30 – 16.30

piątek: 7.30 – 14.30

36-245 Nozdrzec 224
tel. 13 439 80 20,
13 439 80 36, 439 80 40
tel/fax  13 439 81 70

e-mail: ugn@nozdrzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Nozdrzec

Numery rachunków bankowych Gminy Nozdrzec:

Bank Spółdzielczy w Dynowie, Oddział Nozdrzec

Opłaty skarbowe, podatki: 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 70 9093 1017 2004 0400 4884 0035

Wpłaty na wadia: 22 9093 1017 2004  0400 2310 0009