Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON

Wójt Gminy Nozdrzec: Stanisław Żelaznowski

Skarbnik Gminy Nozdrzec: Halina Wandas

Sekretarz gminy Nozdrzec: Agnieszka Baran

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek:
7.30 – 15.30

środa: 7.30 – 16.30

piątek: 7.30 – 14.30

36-245 Nozdrzec 224
tel. 13 439 80 20,
13 439 80 36, 439 80 40
tel/fax  13 439 81 70

e-mail: ugn@nozdrzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Nozdrzec

Numery rachunków bankowych:

Bank Spółdzielczy w Dynowie, Oddział Nozdrzec

Rachunek główny: 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001

Rachunek do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami:  70 9093 1017 2004 0400 4884 0035