Sołtysi

Rada Sołecka Hłudno
Sołtys – AGATA KURDZIEL
tel. 887-485-651

Rada Sołecka Wara
Sołtys – MAŁGORZATA SZEWCZYK
tel. 721-012-020

Rada Sołecka Izdebki
Sołtys – ZBIGNIEW SZPIECH
tel. 512-399-315

Rada Sołecka Izdebki – Rudawiec
Sołtys – WIESŁAW DYTKO
tel. (13) 4399569, 509-277-545

Rada Sołecka Nozdrzec
Sołtys – AGATA SIEKANIEC
tel. 609 227 361

Rada Sołecka Wesoła
Sołtys – JAROSŁAW DĄBROWSKI
tel. 603-530-275

Rada Sołecka Wesoła – Ujazdy, Ryta Górka
Sołtys – ELŻBIETA OGRODNIK
tel. (17) 23-01-394

Rada Sołecka Siedliska
Sołtys – KRZYSZTOF ZAWADZKI
tel. 500-573-464

Rada Sołecka Huta Poręby
Sołtys – STANISŁAW POLEWKA
tel. 782-225-147