Oświata

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
36-245 Nozdrzec 224
tel. 13 439 80 20

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Hłudnie

Hłudno 89
36-245 Nozdrzec
tel.: (4813) 43-98-570
e-mail: zshludno@wp.pl

zshludno.edupage.org

Dyrektor szkoły: mgr Jan Gosztyła

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
36-245 Nozdrzec 227A
tel.: (4813) 43-98-009
e-mail: www.zsnozdrzec.szkolnastrona.pl

Dyrektor szkoły: Teresa Toczek

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II

w Warze

Wara 247
36-245 Nozdrzec
tel/fax: (4813) 43-98-550
e-mail: zs_wara@onet.pl

http://zswara.szkolna.net/

Dyrektor szkoły: Aleksander Fil

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Wesołej

36-233 Wesoła 401
tel/fax: (4813) 43-98-263
tel: (4813) 43-98-211
e-mail: gim.wesola2@op.pl
www.zswesola.szkolnastrona.pl

Dyrektor szkoły: Lesława Baran

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym
36-203 Izdebki 362
tel.: (4813) 43-99-710
e-mail: 

www.spizdebki.edupage.org

Dyrektor szkoły: Agnieszka Woś

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej

36-233 Wesoła 607
tel: (4817) 23-01-406
e-mail: 

http://www.sp2wesola.szkolna.net/

Dyrektor szkoły: Józef Gratkowski

Szkoła Podstawowa w Siedliskach

36-2245 Nozdrzec

Siedliska

tel: (4813) 43 98 042
e-mail: sp36siedliska@onet.pl

http://siedliska.superszkolna.pl/

Dyrektor szkoły: Józefa Misiewicz

Przedszkole Niepubliczne
Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Nozdrzcu,
36-245 Nozdrzec 221
tel.: (4813) 43-98-053

Dyrektor przedszkola: s. Zofia Pieróg