Ochrona środowiska

Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (docx)

Oświadczenie potwierdzające dane zawarte w deklaracji

 

Oświadczenie o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

Dotacje na usuwanie azbestu

Wniosek zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych

Wycinka drzew

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec

Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Wójta Gminy Nozdrzec zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nozdrzec

Ochrona danych osobowych

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok

 

Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Pomniki przyrody