Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec

Opublikowano 19 października 2023, 01:25

Na terenie Gminy Nozdrzec od kilku lat realizowany jest „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest”

W tym roku udało się odebrać z 89 posesji mieszkańców naszej Gminy aż 235 ton azbestu. Zadanie to powiodło się dzięki dofinansowaniu ze środków z NFOŚiGW (66 120,07zł) i WFOŚiGW (8 816,02zł) oraz korzystnej ofercie firmy Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.