Podkarpacki Program Odnowy Wsi w Wesołej

Opublikowano 23 października 2023, 12:08

W sołectwie Wesoła w gminie Nozdrzec już trzeci rok jest realizowany Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Mieszkańcy Wesołej we współpracy z Radą Sołecką i Sołtysem tej miejscowości, opracowali Sołecką Strategię Rozwoju wsi Wesoła na lata 2021-2025. Rada Gminy podjęła stosowne uchwały o przyjęciu Strategii dla wsi Wesoła oraz o przystąpieniu do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W 2023 r. zostały zrealizowane prace obejmujące wymianę okien i drzwi wejściowych do budynku Koła Gospodyń Wiejskich Weselanka oraz wykonany remont wejścia do budynku. W pracach uczestniczyli również mieszkańcy sołectwa oraz Partnerzy Gminy Nozdrzec w realizacji projektu, którymi są OSP Wesoła oraz LKS Wesoła. Wartość zadania to 30 190,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi wyniosło 12 000,00 zł, a wkład własny Gminy Nozdrzec wyniósł 18 195,35 zł.

W poprzednich latach w ramach realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wesoła obok Domu Strażaka została wybudowana altana rekreacyjna i wyremontowane kominy na budynku Domu Strażaka Wartość zadania wyniosła 24 895,30 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi wyniosło 12 000,00 zł, wkład własny Gminy Nozdrzec wyniósł 12 895,30 zł.

W 2022 r. wybudowano ogrodzenie wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wesołej. Nowe ogrodzenie nie tylko poprawiło estetykę obejścia szkoły, ale także pozytywnie wpłynęło na bezpieczeństwo uczniów i użytkowników placu sportowo-rekreacyjnego mieszczącego się obok budynku szkoły. Koszt zadania opiewał na kwotę 15 725,61 zł, z czego dofinansowanie pozyskane ze środków Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi wyniosło 50%.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi jest realizowany dzięki inicjatywie i współpracy Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego z sołtysem sołectwa Wesoła Jarosławem Dąbrowskim, mieszkańcami sołectwa, druhami strażakami z OSP Wesoła, Kołem Gospodyń Wiejskich i członkami LKS Wesoła.

Takie podejście gwarantuje efektywną realizację Programu.

Partnerami Gminy Nozdrzec w realizacji projektu są OSP Wesoła i LKS Wesoła.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i Partnerom za aktywny udział w pracach.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025