Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Opublikowano 5 października 2023, 10:21

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” ogłosił nabór wniosków na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, które powstały w wyniku realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9

tel. 17 853 63 61 wew. 140