Sieć światłowodowa w gminie Nozdrzec

Opublikowano 6 czerwca 2018, 01:02

W związku z licznymi zapytaniami i interwencjami Mieszkańców, publikujemy informację otrzymaną dziś od firmy Voice Net S.A., która na terenie gminy Nozdrzec realizuje  projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej. Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji usług szerokopasmowych: internetu, telewizji, sygnału telefonicznego.

 

Aktualnie mieszkańców Gminy odwiedzają przedstawiciele i podwykonawcy Voice Net S.A., którzy zbierają zgody na instalację w poszczególnych gospodarstwach domowych. Oczywiście samo wyrażenie zgody nie oznacza zawarcia Umowy o świadczenie usług. Zgoda właściciela posesji jest konieczna do dokonania przyłącza, przez które mogą być w przyszłości świadczone w/w usługi.
Dzięki wyrażeniu zgody zostanie dokonane darmowe przyłącze do budynku i można będzie skorzystać z usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon w dowolnym czasie.Zaznaczamy, że z wybudowanego przyłącza będzie mógł korzystać każdy operator, który będzie miał chęć świadczyć usługi dla danego gospodarstwa domowego.

W sytuacji gdy ktoś nie wyrazi zgody, przyłącze będzie mogło być wykonane w przyszłości za odpłatnością.
Zachęcamy do wyrażania zgód na dokonanie przyłącza przez wszystkich odwiedzanych mieszkańców.

Niniejsza inwestycja niesie ogromne korzyści dla wszystkich mieszkańców, gdzie realizowany będzie projekt, dlatego ważnym jest aby wszyscy mieszkańcy wyrażali zgodę na przejście kabla światłowodowego wzdłuż dróg.
Wszystkim powinno zależeć na tym, aby rozpiętość sieci światłowodowej była w gminie jak największa. Im bardziej rozbudowana jest infrastruktura światłowodowa w danej gminie, tym bardziej zyskuje na atrakcyjności z punktu widzenia mieszkańców jak i działających w niej przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.

Zachęcamy sąsiadów do wyrażania zgód, ponieważ w hipotetycznej sytuacji gdy jedna osoba odmówi wydania zgody na przejście kabla przez jej posesje, może to doprowadzić do zablokowania całej inwestycji dla pozostałych zainteresowanych mieszkańców.

Liczymy na to, że wspólnymi działaniami uda nam się zmniejszyć wykluczenie cyfrowe w naszym regionie.

Voice Net S.A.,
ul. Migdałowa 86,
35-232 Rzeszów

http://www.voice-net.pl

tel. 801 011 453
tel. 17 777 30 00