Zasłużony dla Gminy Nozdrzec

Opublikowano 5 czerwca 2018, 12:48

Przewodniczący Kapituły „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec”
p r z y p o m i n a,

że z dniem 19 czerwca 2018 roku upływa termin składania wniosków
o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec”.

Zasady określa Uchwała Nr XV/152/2012 z 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec” oraz uchwalenia regulaminu nadawania tytułu.

Uchwała oraz druki do wglądu i pobrania w pok. nr 18, II piętro.