OSP Harta zaprasza do udziału w II Podkarpackich Zawodach w Ratownictwie Dzieci i Młodzieży

Opublikowano 7 czerwca 2018, 07:30
Już po raz drugi OSP Harta  i  Klub HDK Nadzieja w Harcie organizuje 19 sierpnia 2018 r. II Podkarpackie Zawody  z Pierwszej Pomocy Dzieci i Młodzieży. Mają one na celu doskonalenie praktycznych umiejętności  udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie reakcji wobec osób poszkodowanych.
Zawody będą rozgrywane w formie pisemnego testu i sprawdzianu praktycznego. Wykonanie zadań praktycznych było oceniane będzie przez zawodowych ratowników medycznych.
Planowane jest dwie grupy wiekowe:
I grupa – od 10 lat do 13 lat,
II Grupa – od 13 lat do 16 lat.
Jednostka może zgłosić tylko jedną drużynę w danej kategorii wiekowej. Po zgłoszeniu udziału zostanie przesłany Regulamin Zawodów. Proszę o zgłaszanie chętnych drużyn do udziału w zawodach na adres  osp@harta.pl