Setne urodziny Pani Zofii

Opublikowano 14 marca 2023, 03:17

Pani Zofia Pomykała urodziła się 14 marca 1923 roku w Wesołej. 8 lutego 1945 roku wyszła za mąż za Ignacego Pomykałę. Urodziła 8 dzieci: 5 synów i 3 córki, doczekała się 15 wnuków i 10 prawnuków. Całe życie poświęciła rodzinie, ciężko pracując na roli i w gospodarstwie domowym, by zapewnić byt i wychowanie rodzinie. Odznaczona medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W setną rocznicę urodzin 14 marca 2023 roku w domu dostojnej Jubilatki odbyło się spotkanie, w którym oprócz członków najbliższej rodziny udział wzięli Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu  Magdalena Niemiec i Kierownik Oddziału Terenowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzozowie  Krystyna Paradysz.

Spotkanie przebiegło w niezwykle ciepłej atmosferze. Był tort, szampan i toast z życzeniami zdrowia i pogody ducha na kolejne 100 lat. Pani Zofia cieszy się dobrym zdrowiem.

Szanownej Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia: aby miłość otaczających Panią osób dawała radość i powody do dumy każdego dnia, aby dopisywało Pani zdrowie i pomyślność. Wszystkiego co najlepsze!

Szanowna Pani Zofio, życzymy Pani dużo, dużo zdrowia, pogody ducha, Błogosławieństwa Bożego na kolejne lata oraz samych radosnych dni spędzonych w gronie życzliwych, troskliwych, najbliższych Pani sercu osób. Życzymy, aby radość z każdej chwili życia towarzyszyła Pani jak najdłużej i już nie na sto,  ale na dwieście lat.