Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów

Opublikowano 16 marca 2023, 12:14

Szanowni Państwo!

Wszystkie osoby, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku 2022 r. oraz korzystają ze zwolnienia z części opłaty,proszone są o obowiązkowe wypełnienie poniższej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) w kompostownikach przydomowych na terenie Gminy Nozdrzec w 2022 roku. Dane z ankiet są niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania dotyczącego odpadów komunalnych za 2022 r. oraz znacząco przyczynią się do osiągnięcia pożądanego poziomu recyklingu.

Wypełnioną ankietę należy przekazać lub odesłać do Urzędu Gminy Nozdrzec lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 lub email: srodowisko@nozdrzec.pl , ugn@nozdrzec.pl w terminie do 28 marca 2023 r.

Druk ankiety można otrzymać w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. 29, tel.: 13 4398020, wewn. 30 oraz pobrać tutaj.