Oferta pożyczek dla przedsiębiorców od Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o.

Opublikowano 25 maja 2022, 08:52

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Województwa Podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – pożyczek z pomocą de minimis.

Pożyczki przeznaczone są dla podkarpackich przedsiębiorców, których działalność wpisuje się w ramy Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego.

Pożyczki z pomocą de minimis:

 1. Pożyczka na budowę, rozbudowę/modernizację środków trwałych z pomocą de minimis:
 • Kwota pożyczki: od 300 tys. do 1 mln złotych;
  • Okres finansowania: maksymalnie do 24.09.2030 r. z możliwością miesięcznej spłaty i maksymalnie 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału;
  • Oprocentowanie pożyczki na zasadach pomocy de minimis udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6);
  • Prowizja od udzielonej pożyczki: do 1%;
  • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak;
  • Wymagany wkład własny: 20%;
  • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.
 1. Pożyczka na zakup urządzeń i maszyn z pomocą de minimis:
 • Kwota pożyczki: od 300 tys. do 1 mln złotych;
  • Okres finansowania: maksymalnie do 24.09.2030 r. z możliwością miesięcznej spłaty i maksymalnie 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału;
  • Oprocentowanie: na zasadach pomocy de minimis udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6);
  • Prowizja od udzielonej pożyczki: do 1%;
  • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak;
  • Wymagany wkład własny: 20%;
  • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

Więcej informacji o ofercie na naszej stronie http://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta.html oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/PodkarpackiFunduszRozwoju/

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Króla Kazimierza 7, lok. 2, 35-061 Rzeszów

Tel. 17 786 35 49, fax. 17 784 40 16

sekretariat@pfr-podkarpackie.pl