Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w budynkach do 30 czerwca!

Opublikowano 26 maja 2022, 01:15

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła
i spalania paliw do 30 czerwca 2022 roku.

Deklarację można złożyć samodzielnie na stronie www.gunb.gov.pl. Żeby to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód. Deklarację również można złożyć w Urzędzie Gminy Nozdrzec w pokoju 29.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Państwa dom posiada źródło ciepła, które zostało uruchomione kiedykolwiek przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 12 miesięcy (od 1 lipca 2021 r.). Jeżeli źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie do 14 dni od uruchomienia.

Materiały informacyjne można pobrać ze strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków pod adresem www.gunb.gov.pl.