Czas na Superwomen

Opublikowano 12 października 2016, 06:31

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.09.2016 r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu „CZAS DLA SUPERWOMEN.” realizowanego w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Formularze rekrutacyjne dotyczące udziału w projekcie można składać do 21 października br. w godz. od 7.00 – 16.00 w Biurze Projektu: ARR MARR S.A, Mielec, ul. Chopina 18 oraz Punktach Rekrutacyjnych zlokalizowanych na terenie woj. podkarpackiego w: Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Towarzystwie „Altum” w Rzeszowie, Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Podkarpackiej Izbie Gospodarczej w Krośnie w godzinach urzędowania tych instytucji.

Do udziału w projekcie zapraszamy także emerytów i rencistów.

Więcej informacji