SENIORZY DZIECIOM – DZIECI SENIOROM

Opublikowano 14 października 2016, 12:48

STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ALEKSANDRA FREDRY W NOZDRZCU realizuje projekt w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023”

 

PROJEKT „SENIORZY DZIECIOM – DZIECI SENIOROM”

dofinansowany jest z budżetu Województwa Podkarpackiego –
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,

 realizowany w okresie od 15.09.2016 r. do 15.12.2016 r.

Cel operacyjny III: Zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów

Działania: 4. Wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia: teatralne pn. „Magia teatru”, zajęcia rękodzielnicze pn. „Zrób to sam”, zajęcia historyczne „Stąd nasz ród”, 2 wycieczki: do teatru w Rzeszowie i do Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach oraz wigilia międzypokoleniowa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać w biurze projektu: Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 227 tel. 13 4398009