Spotkajmy się w Warze

Opublikowano 10 października 2016, 11:20

Taki właśnie tytuł nosiła inicjatywa dzięki której została wybudowana altana przy Domu Strażaka w Warze. Wniosek złożyła grupa nieformalna „Wara stawia na rozwój” w składzie: Jan Jedynak, Jan Bobola, Łukasz Sochacki.

Inicjatywa realizowana była w ramach projektu pt. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem inicjatywy była integracja międzypokoleniowa społeczności Wary poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty spędzenia wolnego czasu. Cel został osiągnięty poprzez organizację różnorodnych spotkań rekreacyjnych oraz budowę zadaszonej altanki. Zwiększyła się atrakcyjność spędzania wolnego czasu w Warze po zakończeniu projektu. Projekt wsparł wysiłek mieszkańców, którzy każdego roku angażują się w udoskonalenie centrum kulturalnego wsi.

Na zakup materiałów i usług potrzebnych do budowy altany, zakup ławek, krzewów i zakup kostki otrzymaliśmy kwotę 5 tysięcy złotych.

W ramach projektu została wybudowana altana, ułożono ścieżkę z kostki do tej altany, zakupiono 3 ławki ogrodowe oraz zakupiono i zasadzono krzewy wzdłuż 2 boków ogrodzenia przy Domu Strażaka.

Wiele prac zostało wykonanych w formie wolontariatu. Jedynie prace specjalistyczne (obróbka drewna) zostały wykonane przez zatrudnionych fachowców.

Gorące podziękowania składamy Wójtowi Gminy Nozdrzec Panu Antoniemu Gromali za pomoc rzeczową i finansową przy realizacji tej inicjatywy.

Dziękujemy również Sołtysowi Wsi Wara Panu Marianowi Szewczykowi i jego żonie Pani Józefie Szewczyk,  Kierownikowi Grupy Budowlanej przy Urzędzie Gminy w Nozdrzcu Panu Ryszardowi Niemiec, pracownikom Urzędu Gminy oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze.

Bez Waszej pomocy trudno by było uzyskać taki efekt końcowy.

 

W imieniu Grupy Nieformalnej

Jan Bobola

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”  dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”