XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Opublikowano 23 lipca 2018, 06:45

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że 26 lipca 2018 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się 24. zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 15 czerwca 2018 r.
  3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
  4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
  5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  6. Podjęcie uchwał

1) w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Przyszłość” w Krzemiennej

2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu

3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Warze

  1. Podjęcie wniosków.
  2. Zakończenie.

Projekty uchwał do pobrania