Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Opublikowano 6 sierpnia 2019, 12:56

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie informuje o możliwości skorzystania przez właścicieli lasów z programu: „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”, objętego PROW 2014-2020. O takie wsparcie mogą wystąpić właściciele lasów prywatnych o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha, o ile las jest w wieku 11 – 60 lat i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu. Informacje na temat programu wsparcia można uzyskać na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.arimr.gov.pl lub w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzozowie, ul. 3 Maja 1, tel. 13 4344101.

Ponadto informujemy, że dla lasów gminy Nozdrzec Uproszczone Plany Urządzenia Lasu tracą ważność w dniu 31.12.2019 r., dlatego też zachodzi konieczność opracowania nowych planów dla lasów zgłoszonych do tego programu, lecz liczba ich będzie ograniczona ze względu na dostępne środki finansowe w budżecie Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Mając powyższe na uwadze, osoby zainteresowane tym wsparciem w przyszłym roku – 2020, proszone są o kontakt osobisty z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3-go Maja 51, pokój 41 lub telefoniczny pod nr tel. 13 4341074, w godz. 730 – 1500 w terminie do 29.08.2019 r.