„Moniuszko na ludowo”

Opublikowano 6 sierpnia 2019, 01:17

W dniu 4 sierpnia 2019 roku w Izdebkach odbył się przegląd kapel ludowych pod hasłem „Moniuszko na ludowo”. W przeglądzie wzięło udział 8 kapel z naszego regionu. Były to: Dynowianie, Bachórzanie, Pogórzanie, Młoda Harta, Graboszczanie, Bliźnianie, Kapela Ludowa z Futomy oraz Warzanie.

Kapele oprócz swojego repertuaru zaprezentowały również utwór ze śpiewników domowych Stanisława Moniuszki. Moniuszko bardziej znany jako kompozytor oper i muzyki bardziej poważnej był również autorem 12 śpiewników domowych o czym niewiele osób wie. Chcąc uczcić rok Moniuszkowski zrodził się pomysł włączenia jego utworów do repertuaru kapel na przeglądzie.

Występ był oceniany przez komisję konkursową.

Pierwsze miejsce w przeglądzie zajęła kapela Pogórzanie, drugie miejsce kapela Młoda Harta, a trzecie miejsce kapela Warzanie. Pozostałe kapele otrzymały dyplomy za udział w przeglądzie. Wszystkie kapele otrzymały nagrody pieniężne za udział w przeglądzie.

W trakcie trwania przeglądu kapel licznie zgromadzeni widzowie mieli możliwość próbowania dań regionalnych wykonanych przez Koła Gospodyń z Wary, Izdebek i Izdebek Rudawca.

Swoje stoiska zaprezentowały również: Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brzozowie oraz KRUS w Brzozowie. Było również stoisko z serami góralskimi oraz fizjoterapii i ziołolecznictwa.

W przerwie OSP Izdebki wspólnie z OSP Nozdrzec przygotowały pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Dla dzieci zapewniono wiele atrakcji w czasie trwania imprezy.

Po występie kapel wystąpiła Lwowska Kapela Podwórkowa „Ta Joj” z Przemyśla. Całość imprezy zakończyła się festynem.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, Radni Rady Powiatu Brzozowskiego reprezentujący Gminę Nozdrzec, Radni Rady Gminy Nozdrzec na czele z Przewodniczącym  Rady Gminy Adrianem Skubiszem, Sołtysi ze wsi Wara, Izdebki i sołectwa Izdebki Rudawiec.

Głównym organizatorem przeglądu była OSP w Warze, która otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację tego zadania w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Regionalne odcienie kultury”.

OSP w Warze zaprosiła do współpracy Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu, który wsparł realizację projektu wkładem finansowym i osobowym oraz OSP Izdebki i Koła Gospodyń z Wary i Izdebek.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze dziękuje wszystkim osobom i organizacjom, które pomogły przy realizacji tego zadania. Szczególne podziękowanie chcemy złożyć gospodarzowi naszej Gminy Panu Stanisławowi Żelaznowskiemu – Wójtowi Gminy Nozdrzec i jego współpracownikom za wszelką udzieloną pomoc. Dziękujemy również Panu Eugeniuszowi Kwolkowi – Dyrektorowi GOK w Nozdrzcu za bardzo duże zaangażowanie przy realizacji tego przeglądu. Dziękujemy pracownikom Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego za udzieloną pomoc merytoryczną.

Maria Potoczna

 

Fot. Beata Piskorek