Wędrówki kulinarne po Gminie Nozdrzec

Opublikowano 27 sierpnia 2019, 11:18

Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu realizuje projekt w ramach, którego zostanie wydany folder promocyjny „Wędrówki kulinarne po Gminie Nozdrzec”. Zadanie to realizowane jest w ramach grantu powierzonego przez LGD „Ziemia Brzozowska”, a jego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, którego ważną część tworzy kuchnia regionalna i ochrona smaku rodzimych potraw w oparciu o produkty tradycyjne , aby mogły przetrwać do następnych pokoleń. Folder będzie próbą ocalenia i przekazania przepisów i tajników kulinarnych naszych matek czy babek z terenu gminy Nozdrzec.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.