Warsztaty „Z życia pszczół”

Opublikowano 28 maja 2021, 09:56

W tym tygodniu zrealizowane zostały warsztaty pn. „Z życia pszczół”, które przeprowadzono dla realizacji zadania „Dworska Pasieka”.

Celem spotkań było omówienie zasad i terminów prac w pasiece. Mieszkańcy zostali zapoznani z roślinnością miododajną i pyłkodajną, z podziałem na rodzaj roślin, termin siewu i czas kwitnięcia. Uczestnikom warsztatów wykazano degradujący wpływ na środowisko, bioróżnorodność oraz funkcjonowanie zapylaczy przez postępującą chemizację rolnictwa oraz niewłaściwe zastosowanie środków ochrony roślin i pestycydów. Ponadto uczestnicy mieli okazję spróbowania pyłku pszczelego oraz zaobserwowania pszczół w specjalnym szklanym ulu. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali nasiona roślin miododajnych.

Warsztaty były realizowane m.in. przez p. Monika Ostęp- Chęć, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych I Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadającą tytuł zawodowy pszczelarza oraz kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie- mgr inż. Tomasza Bartnickiego. Udział specjalistów w zakresie biologii, funkcjonowania zapylaczy, bioróżnorodności, usług ekosystemowych oraz rolnictwa, pozwolił na efektywną realizację działania związanego z realizacją projektu „Dworska Pasieka”.

Czym jest „Dworska Pasieka”?

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu złożył projekt autorstwa Dyr. GOK Edyty Serwatka i Adriana Skubisza w ramach XI edycji Funduszu Naturalnej Energii. Konkurs skierowany był m.in. do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie 8 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. W procesie naboru złożono 221 wniosków. Wnioskowany projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu znalazł się na 1. miejscu wśród złożonych projektów z terenu woj. podkarpackiego.
Celem projektu jest prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy, w oparciu o tematykę bioróżnorodności i działań sprzyjających jej poznaniu oraz zachowaniu. Realizowany projekt pozytywnie wpływa na aktywizację społeczności lokalnej w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rozpowszechnianie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających pozwala na kształtowanie postaw proekologicznych. Zadanie ma również na celu podnieść ekologiczny poziom świadomości wśród mieszkańców, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków dla bioróżnorodności na terenie naszej gminy.

 

 

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

W tym tygodniu zrealizowane zostały warsztaty pn. "Z życia pszczół", które przeprowadzono dla realizacji zadania "Dworska Pasieka".  Celem spotkań było omówienie zasad i terminów prac w pasiece. Mieszkańcy zostali zapoznani z roślinnością miododajną i pyłkodajną, z podziałem na rodzaj roślin, termin siewu i czas kwitnięcia. Uczestnikom warsztatów wykazano degradujący wpływ na środowisko, bioróżnorodność oraz funkcjonowanie zapylaczy przez postępującą chemizację rolnictwa oraz niewłaściwe zastosowanie środków ochrony roślin i pestycydów. Ponadto uczestnicy mieli okazję spróbowania pyłku pszczelego oraz zaobserwowania pszczół w specjalnym szklanym ulu. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali nasiona roślin miododajnych.  Warsztaty były realizowane m.in. przez p. Monika Ostęp- Chęć, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych I Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadającą tytuł zawodowy pszczelarza oraz kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie- mgr inż. Tomasza Bartnickiego. Udział specjalistów w zakresie biologii, funkcjonowania zapylaczy, bioróżnorodności, usług ekosystemowych oraz rolnictwa, pozwolił na efektywną realizację działania związanego z realizacją projektu "Dworska Pasieka".  Czym jest "Dworska Pasieka"?   Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu złożył projekt autorstwa Dyr. GOK Edyty Serwatka i Adriana Skubisza w ramach XI edycji Funduszu Naturalnej Energii. Konkurs skierowany był m.in. do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie 8 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. W procesie naboru złożono 221 wniosków. Wnioskowany projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu znalazł się na 1. miejscu wśród złożonych projektów z terenu woj. podkarpackiego. Celem projektu jest prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy, w oparciu o tematykę bioróżnorodności i działań sprzyjających jej poznaniu oraz zachowaniu. Realizowany projekt pozytywnie wpływa na aktywizację społeczności lokalnej w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rozpowszechnianie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających pozwala na kształtowanie postaw proekologicznych. Zadanie ma również na celu podnieść ekologiczny poziom świadomości wśród mieszkańców, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków dla bioróżnorodności na terenie naszej gminy.        Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.