Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Nozdrzec

Opublikowano 31 maja 2021, 09:31

Mamy okazję przedstawić Państwu raport podsumowujący diagnozę potencjału kulturotwórczego Gminy Nozdrzec, który jest częścią projektu „Prom Do Kultury” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 Narodowego Centrum Kultury, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, a jego celem jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury oraz wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu Dla Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu jest tegorocznym beneficjentem programu Dom Kultury+. Celem realizacji pierwszej części zadania było przeprowadzenie partycypacyjnej diagnozy identyfikującej zasoby i oddolne, samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Nozdrzec. Wspomniana diagnoza będzie fundamentem dla realizacji II części programu i pozwoli na aktywne zaangażowanie różnych grup społecznych na rzecz kultury. Dzięki temu rozpoznane zostaną nowe możliwości współpracy ze społecznością lokalną, które będą doskonalone w przyszłości.

Przedstawiona diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Nozdrzec jest istotna dla realizacji następnego etapu zadania Prom Do Kultury, który będzie polegał na realizacji od 3 do 7 oddolnych inicjatyw- zostaną one wybrane na podstawie postępowania konkursowego, zgodnie z przygotowanym regulaminem oraz w oparciu o wyniki diagnozy.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym raportem oraz do partycypowania udziału w kolejnych częściach zadania.

Prom Do Kultury- Diagnoza Potencjału Kulturotwórczego Gminy Nozdrzec

Mamy okazję przedstawić Państwu raport podsumowujący diagnozę potencjału kulturotwórczego Gminy Nozdrzec, który jest częścią projektu „Prom Do Kultury” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 Narodowego Centrum Kultury, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, a jego celem jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury oraz wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu Dla Kultury.  Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu jest tegorocznym beneficjentem programu Dom Kultury+. Celem realizacji pierwszej części zadania było przeprowadzenie partycypacyjnej diagnozy identyfikującej zasoby i oddolne, samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Nozdrzec. Wspomniana diagnoza będzie fundamentem dla realizacji II części programu i pozwoli na aktywne zaangażowanie różnych grup społecznych na rzecz kultury. Dzięki temu rozpoznane zostaną nowe możliwości współpracy ze społecznością lokalną, które będą doskonalone w przyszłości. Przedstawiona diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Nozdrzec jest istotna dla realizacji następnego etapu zadania Prom Do Kultury, który będzie polegał na realizacji od 3 do 7 oddolnych inicjatyw- zostaną one wybrane na podstawie postępowania konkursowego, zgodnie z przygotowanym regulaminem oraz w oparciu o wyniki diagnozy. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym raportem oraz do partycypowania udziału w kolejnych częściach zadania.