Spotkanie informacyjne „Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Opublikowano 5 marca 2020, 12:01

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje i pożyczki na start firmy.

Spotkanie odbędzie się:

Brzozów – 18 marca 2020 r., godz. 10:00 – Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać:

– telefoniczne, pod nr telefonu 798 771 215

– mailowo, pisząc pod adres lpi.sanok@podkarpackie.pl (wpisując imię, nazwisko, termin oraz miejsce spotkania).

Ze względu na wielkość sal liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.

Organizator spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

Rynek 18, 38-500 Sanok

tel. 798 771 215, 798 771 640

e-mail: lpi.sanok@podkarpackie.pl

Program spotkania:

9.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.15 Dotacje dla osób powyżej 29 roku życia z Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego. Omówienie dokumentacji konkursowej.
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:00 Dotacje dla osób do 29 roku życia z Programu Wiedza Edukacja Rozwój
12:00 – 12:15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
12:15 – 12:30 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
2.30 – 13.00 Konsultacje indywidualne

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.