Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie zaprasza na szkolenie

Opublikowano 6 marca 2020, 03:14

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie zaprasza na szkolenie:

Płatności bezpośrednie-zasady, kryteria przyznawania, zobowiązania wynikające z tytułu otrzymywania pomocy, w tym zasady wypełniania wniosku o płatność w formie elektronicznej – e-wniosek ’’

12 marca 2020 r. (czwartek), godz. 10.00, Urząd Gminy Nozdrzec – sala narad.