Nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2

Opublikowano 4 sierpnia 2023, 02:14

Wójt gminy Nozdrzec ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Nozdrzec, niestanowiących wyłącznej własności Gminy Nozdrzec, w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr L/IV/467/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 25 maja 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/467/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 25 maja 2023 r. – wzór-wniosku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/467/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 25 maja 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/467/2023 Gminy Nozdrzec z dnia 25 maja 2023 r.

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3