Kolonie dla dzieci rolników

Opublikowano 7 sierpnia 2023, 12:07
Plakat promocyjny - kolonie dla dzieci rolników

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa podkarpackiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00 zł na każdego uczestnika. Ponadto wypoczynek został dofinansowany ze środków Podkarpackiego Kuratora Oświaty w kwocie 200,00 zł na uczestnika.

Odpłatność uczestników:

  • dziecko rodzica podlegającego KRUS oraz zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego – 550,00 zł,
  • dziecko rodzica podlegającego KRUS oraz zamieszkałe poza terenem woj. podkarpackiego – 750,00 zł.

Ostatnie wolne miejsca – decyduje kolejność wpłat oraz dostarczonej dokumentacji.

Miejsce turnusu: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Janówka” w Sławie, ul. Nowosolska 2c, 67-410 Sława (woj. lubuskie). Ośrodek położony nad Jeziorem Sławskim.

Termin turnusu: 13 – 22.08.2023 r. (10 dni).

Program wypoczynku:

  • wycieczki turystyczno – krajoznawcze, rejsy żeglarskie po Jeziorze Sławskim,
  • zajęcia z zakresu promowania aktywności ruchowej i sportowej wśród dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu,
  • zajęcia z zakresu promowania zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, promocji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gospodarstwie Rolnym,
  • pogadanki i konkursy z zakresu zdrowia, sportu i BHP w rolnictwie.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z dotychczas zrealizowanych turnusów w naszych mediach społecznościowych http://www.facebook.com/zkzmw

Wyjazd uczestników 13 sierpnia 2023 ze stacji kolejowej PKP Rzeszów Główny.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Rzeszowie/ Placówka Terenowa w Brzozowie

ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów

Tel.: 13 43 09 430