Medale „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców żołnierzy

Opublikowano 27 lutego 2023, 09:48

Jeśli w Twojej rodzinie jest trójka lub więcej dzieci, które pełniły służbę wojskową, możesz otrzymać medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Złoty medal przysługuje rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową. Srebrny medal przysługuje rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

W związku z powyższym, tutejszy Urząd prosi osoby, które spełniają powyższe warunki o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nozdrzcu do dnia 17 marca 2023 roku (pokój nr 24) i podanie następujących informacji:

• Imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia rodziców, których trzej lub więcej synów lub córek odbyło (odbywa) służbę wojskową,

• Aktualny adres zamieszkania rodziców,

• Imiona, nr PESEL i adres zameldowania (ostatniego zamieszkania) dzieci (żołnierzy), które pełniły lub pełnią służbę wojskową.

Zebrane informacje zostaną przesłane do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sanoku, celem sporządzenia wykazu rodziców, który zostaną uhonorowani stosownymi odznaczeniami.