Komunikat w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Nozdrzec

Opublikowano 24 stycznia 2022, 11:22

Szanowni Państwo,

w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, w okresie od 25 stycznia do 28 lutego wprowadzamy ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

W ww. okresie urząd nie przyjmuje klientów, z wyłączeniem Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i kasy. Interesanci będą przyjmowani pojedynczo w holu oraz na sali narad.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Zachęcamy do korzystania z komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne:

ePUAP: /9bc4ra41c1/skrytka

adres e-mail: ugn@nozdrzec.pl

tel.: 13 4398020

W trakcie wizyty w urzędzie interesanci są zobowiązani do:

  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.