Kluczowe decyzje na XXVII posiedzeniu Rady Gminy Nozdrzec

Opublikowano 6 maja 2021, 02:41

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Gminy Nozdrzec zapadła kluczowa decyzja ws. poprawy jakości bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego, Rada Gminy Nozdrzec rozpatrzyła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego. Uchwała ma charakter intencyjny i wyraża wolę nozdrzeckiego samorządu do nawiązania współpracy z pow. brzozowskim w celu realizacji projektów rozwijających infrastrukturę pieszą w ciągu drogi powiatowej nr 2036R (Wara- Brzozów).

„Tylko zdecydowane działania, ukierunkowane na zwiększenie jakości w sferze bezpieczeństwa, nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również powiatu, mogą skutkować wymiernymi efektami. Dzięki bardzo odważnym decyzjom, jakie zostały podjęte w trakcie kadencji, zdołaliśmy wypracować środki finansowe, które w połączeniu z pozyskiwanymi dotacjami, pozwalają na podejmowanie ważnych, wręcz historycznych decyzji, które miejmy nadzieję przyniosą pozytywne efekty dla naszych mieszkańców. Jednak to nie wszystko- bardzo ważna jest współpraca między instytucjami oraz organami władz samorządowych i poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dlatego też liczę, że niebawem i na szczeblu powiatu zapadną dobre decyzje dla mieszkańców Gminy Nozdrzec.”- mówi Wójt Stanisław Żelaznowski.

Przypomnijmy, że na XXVII sesji Rady Gminy Nozdrzec zapadły decyzje, które zabezpieczyły 800 tyś. złotych na realizację dwóch projektów budowy chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie m. Wara oraz m. Izdebki. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny Gminy Nozdrzec do inwestycji, dla których wyrażono pozytywną intencję partycypowania w koniecznych kosztach.

„Gmina Nozdrzec w swoich granicach posiada najdłuższy odcinek drogi powiatowej. Jest to droga Wara- Izdebki- Brzozów. Przez teren gminy przebiega  ponad 15 kilometrowy odcinek drogi nr 2036R, przy którym jest zaledwie 225 metrów chodnika. Strategiczne położenie drogi zdecydowanie wpływa na wzmożony ruch samochodowy, a także pieszy. Dlatego podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo użytkowników wspomnianej drogi powiatowej jest bardzo istotne. Mam nadzieję, że dzięki mądrym decyzjom wypływającym z Urzędu Gminy, możliwa będzie współpraca dla dobra społeczności lokalnej.”- komentuje Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz.

Mamy nadzieję, że pozytywne rozpatrzenie woli władz samorządowych przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu Brzozowskiego, pozwoli na realizację oczekiwanych zadań jeszcze w tym roku.