Klub Senior+ w Gminie Nozdrzec

Opublikowano 7 maja 2021, 11:55

Wniosek złożony przez Gminę Nozdrzec w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Moduł II – zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, uzyskał pozytywna ocenę w procesie naboru. W ramach realizacji wniosku Gmina Nozdrzec otrzyma dofinansowanie w kwocie 51 633,35 złotych, które wesprze funkcjonowanie Klubu Senior+.

Przypomnijmy, że Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska Seniorów w Gminie Nozdrzec. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 145 000 złotych. Środki wykorzystano na remont budynku- siedziby Klubu Seniora oraz na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, które sprzyja funkcjonowaniu Seniorów.

Klub Seniora działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu. Utworzenie oferty Klubu Senior+ na terenie naszej gminy zaspokoiło potrzeby 30 seniorów, osób powyżej 60. roku życia. Organizacja atrakcyjnych i ambitnych form spędzania wolnego czasu w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni sprzyja rozwijaniu zainteresowań członków społeczności lokalnej.  Ponadto uczestnictwo m.in. w zajęciach ruchowych, spotkaniach tematycznych, tworzenie rękodzieła oraz  podtrzymywanie więzi społecznych, skutecznie zapobiega procesom odizolowania społecznego naszych drogich Seniorów.