Informacja ws. zmian dokumentacji konkursowej projektu „Granty PPGR”.

Opublikowano 21 października 2021, 12:32

Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski informuje, że doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej projektu „Granty PPGR”.

1. Zmianie poddane zostały oświadczenia, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy. Oświadczenia mogą składać pełnoletni uczniowie oraz opiekunowie uczniów, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, a krewny w linii prostej pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
2. § 3 pkt 2 ppkt 1 Umowy o powierzenie Grantu – otrzymuje brzmienie: przekazanie zakupionego sprzętu na własność oraz usług/oprogramowania nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego.

W związku z zaistniałą sytuacją przedłuża się nabór oświadczeń do 27 października 2021 roku, godz. 12:00. Uzupełnione dokumenty (oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać w Urzędzie Gminy Nozdrzec.

Pozyskane dotychczas oświadczenia na uprzednich wzorach są kwalifikowalne.

 

Oswiadczenie-osoby-skladajacej-oswiadczenie-we-wlasnym-imieniu.pdf
Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego.pdf
Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf