Informacja Wójta Gminy Nozdrzec ws. programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Opublikowano 12 października 2021, 01:26

Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski informuje o możliwości składania oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę Nozdrzec w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Program kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich zamieszkujących miejscowość, w której funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (w naszej gminie są to miejscowości: Siedliska, Huta Poręby, Wołódź oraz Wesoła), a ich krewny w linii prostej (rodzic, dziadek, pradziadek/opiekun prawny) pracował w PGR oraz zamieszkiwał miejscowość objętą PPGR (Siedliska, Huta Poręby, Wołódź lub Wesoła). Udziału w projekcie nie mogą wziąć uczniowie, którzy otrzymali na własność w drodze użyczenia, sprzęt zakupiony ze środków publicznych w latach 2020- 2021.

Oświadczenie dla rodzica/ opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia szkoły średniej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO znajduje się poniżej „do pobrania”. Stosowne dokumenty można również pobrać w Szkole Podstawowej w Siedliskach  oraz Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej.

Wypełnione dokumenty należy złożyć do 22 października 2021 roku, godz. 12:00 we wskazanych powyżej placówkach oświatowych lub w Urzędzie Gminy Nozdrzec.

OŚWIADCZENIE_DLA_RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
Zgoda i klauzala RODO dla rodzica lub opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOŁY_ŚREDNIEJ_KTÓRY_OSIĄGNĄŁ_PEŁNOLETNOŚĆ
Zgoda-i-klauzala-RODO-dla-pelnoletniego-ucznia