Informacja w sprawie spisu wyborców

Opublikowano 6 maja 2019, 07:07

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że w dniach od 6 maja do 20 maja 2019 roku w godzinach pracy urzędu każdy wyborca może sprawdzić, czy został ujęty w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.