100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża

Opublikowano 30 kwietnia 2019, 07:15

Polski Czerwony Krzyż, będący najstarszą polską organizacją humanitarną wspiera potrzebujących, uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką i promuje idę niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym już od stu lat. W brzozowskim Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża jubileusz ten obchodzono 25 kwietnia. Naszą gminę, która od wielu lat współpracuje z PCK w Brzozowie  reprezentowali wójt Stanisław Żelaznowski oraz kierownik GOPS Anna Jarema. Prezes Oddziału Danuta Gwizdała złożyła na ręce wójta okolicznościowy dyplom oraz medal.

Działalność na rzecz drugiego człowieka, a szczególnie człowieka potrzebującego jest tym, co stanowi o sensie istnienia i nadaje szczególny walor naszemu życiu.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że współpraca z Rejonowym Oddziałem PCK w Brzozowie, tak jak dotychczas, będzie dla nas umożliwieniem skuteczniejszego niesienia pomocy potrzebującym.