Ich Pierwszy Raz w Muzeach

Opublikowano 23 stycznia 2023, 12:31

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu zakończył realizację zadania pn. „Ich Pierwszy Raz w Muzeach” w ramach programu Kultura Dostępna — dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego.

Projekt pozwolił na przygotowanie oraz zrealizowanie wyjazdu do Warszawy dla grupy 40 osób z terenu gm. Nozdrzec. Partnerem zadania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Zadanie o bardzo ważnych walorach edukacyjnych pozytywnie wpłynęło na zaangażowanie w podtrzymanie i popularyzację dziedzictwa narodowego, budowę postaw patriotycznych oraz międzypokoleniową wymianę doświadczeń oraz wiedzy w obszarze historii Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto projekt pozwolił na niwelację barier w dostępności do instytucji kultury, które eksponują wystawy obejmujące szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe.

To już kolejne zadanie w obszarze kultury — zrealizowane w ostatnich miesiącach — którego odbiorcami byli mieszkańcy naszej gminy. Tym bardziej cieszymy się, że działania projektowe naszej instytucji kultury w 2022 roku zakończone zostały w tak pozytywny sposób. Cieszy również fakt, gotowości do partycypowania w kosztach na rzecz realizowanych projektów. Przygotowanie adekwatnej aplikacji o dofinansowanie w ramach danego programu — to jedno. Natomiast równie istotnym czynnikiem są środki finansowe przekazywane w ramach dotacji podmiotowej i jej zwiększanie w ciągu roku budżetowego z inicjatywy Wójta Gminy Nozdrzec — Stanisława Żelaznowskiego. Takie działania dowodzą, iż potrzeby społeczności lokalnej w obszarze kultury znajdują uzasadnienie w działaniach władz, które w odpowiedni sposób dotują kulturę na terenie gminy.

Partnerem w ramach rzeczonego projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu.

Wartość projektu: 21 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 14 000,00 zł
Udział własny: 7000,00 zł
Autor/ koordynator projektu: Adrian Skubisz

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.