Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” dla powiatu brzozowskiego – Gminy Nozdrzec

Opublikowano 18 czerwca 2023, 09:48

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz trzynasty zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III, II grupa – klasy IV- VIII. Konkurs przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

W tym roku, konkurs został ogłoszony pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Celem konkursu było przede wszystkim: promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, jak również popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat oraz zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym (m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw) i ochrony środowiska naturalnego.

Do konkursu zaproszone zostały wszystkie wiejskie szkoły podstawowe działające na terenie powiatu brzozowskiego. Do Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie wpłynęło 125 prac plastycznych z 19 Szkół. W powiatowym etapie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego wzięły udział szkoły z terenu gminy Nozdrzec:

  • Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Warze,
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej,
  • Szkoła Podstawowa w Siedliskach,
  • Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu.

7 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej etapu powiatowego w składzie: przewodnicząca Agnieszka Seńko – pracownik prewencji w Placówce Terenowej KRUS w Brzozowie, Agnieszka Mrozek – malarka, poetka, nauczycielka plastyki, kreatorka wnętrz, Barbara Władyka – nauczycielka języka angielskiego oraz Krystyna Paradysz – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie.

Przy ocenie prac konkursowych komisja szczególną uwagę zwracała na zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu oraz walory estetyczne pracy. Komisja po długich i trudnych obradach wyłoniła najlepsze prace oraz przyznała wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

Komisja wyróżniła następujące prace uczniów z gminy Nozdrzec:

  • Michała Kawy, (Szkoła Podstawowa w Izdebkach, kl. II),
  • Anastazji Kawy (Szkoła Podstawowa w Izdebkach, kl. IV)
  • Julii Wojdanowskiej, (Szkoła Podstawowa w Izdebkach, kl. V),
  • Alicji Dąbrowskiej, (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wesołej, kl. VII).

Uroczyste podsumowanie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” dla Powiatu Brzozowskiego odbyło się w dniach 30 i 31 maja 2022 r. w czterech gminach, w tym także w Gminie Nozdrzec, w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach.

W podsumowaniu Izdebkach udział wzięli: Dyrektor OR KRUS w Rzeszowie Bogdan Ryznar, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie Krystyna Paradysz, Agnieszka Seńko Samodzielny Inspektor do Spraw Prewencji KRUS w Brzozowie, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie Zofia Cwynar, Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – st. kpt. Marcin Kwolek, aspirant sztabowy Janusz Korfanty oraz Kierownik Posterunku Policji w Nozdrzcu aspirant sztabowy Sebastian Garbiński.

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie podziękowała laureatom konkursu oraz wyróżnionym za udział i aktywne zaangażowanie. Przypomniała zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz przybliżyła wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. W związku ze zbliżającymi się wakacjami zwróciła uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas wakacji ze szczególnym uwzględnieniem jak chronić się przed niebezpiecznymi substancjami.

Wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych dokonali Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, Bogdan Ryznar Dyrektor OR KRUS w Rzeszowie, Krystyna Paradysz kierownik PT w Brzozowie oraz Agnieszka Seńko samodzielny inspektor w PT KRUS w Brzozowie.

Za ufundowanie przepięknych i wartościowych nagród organizatorzy etapu powiatowego składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Nozdrzec – Stanisławowi Żelaznowskiemu oraz Nadleśnictwu Brzozów, dzięki którym, dzieci poczuły się w sposób szczególny wyróżnione i docenione za zaangażowanie na rzecz promowania zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym (m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw) i ochrony środowiska naturalnego.

Szczególne podziękowania PT KRUS w Brzozowie składa dyrektorom szkół, w których miało miejsce podsumowanie konkursu: Agnieszce Woś za gościnność i wspaniałą uczę artystyczną. Drzewo będące głównym elementem dekoracji dopełniało swoją okazałością całość scenerii.

Podczas uroczystości wystąpiły prawdziwe perły Szkoły Podstawowej w Izdebkach: Jakub Kłak – saksofon – w utworze Felixa Antonini „Divertissement Tzigane”, Julia Konopacka z piosenkami „Do lata” oraz „Najtrudniejszy pierwszy krok” oraz Zespół pieśni i tańca „Izdebczanka”.

W dniach od 12 czerwca do 14 lipca 2023 r. prace laureatów oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie, a w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2023 r. w PT KRUS w Brzozowie ul. Legionistów 4.

Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom i pedagogom za trud włożony w przygotowanie prac konkursowych. Życzymy dalszych sukcesów z plastyczną przygodą.

Krystyna Paradysz

Kierownik PT KRUS w Brzozowie