Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano 2 maja 2021, 12:34

Pierwsze dni maja w naszej kulturze i tradycji są szczególne. W ten czas upamiętniamy ludzi pracy oraz obchodzimy święto Flagi Państwowej RP. Wspominamy również wydarzenia związane z uchwaleniem Ustawy Rządowej z dnia 3-go maja 1791, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wszystkie te wydarzenia dotyczą naszych symboli oraz barw narodowych, historii narodu, a także podkreślają nasz stosunek do szeroko pojętego dziedzictwa narodowego. Dlatego też pierwsze dni maja zdecydowanie są istotne ze względu na kreowanie i podtrzymywanie naszej tożsamości narodowej.

Dzisiaj obchodzimy dzień jednego z symboli państwowych RP. Flaga jest świadectwem naszej państwowości. Barwy umieszczone na Fladze RP są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego. Poziomy biały pas symbolizuje białego orła oraz wartości duchowe- czystość i niepokalanie. W heraldyce kolor biały używany jest również jako reprezentacja srebra. Pas czerwieni symbolizuje tarczę godła. Jest symbolem ognia, krwi oraz odwagi i waleczności.

Dzień, w którym upamiętniamy Flagę RP, został ustanowiony przez Sejm RP ustawą z dnia 20 lutego 2004 roku o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób 2. maja ustanowiono Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody tego dnia powodują organizowanie różnych akcji oraz manifestacji patriotycznych.

Każdy z nas zgodzi się z tym, że symbole państwowe zasługują na szczególny szacunek. Aby godnie obchodzić się z Flagą RP, stworzona została etykieta flagowa, która stanowi wskazówkę do godnego postępowania z symbolami RP. Opracowanie zawiera m.in. stosowne sposoby eksponowania flagi, precedencję flagową (określa sposób eksponowania Flagi RP w towarzystwie innych flag) oraz ceremoniał flagowy. Traktowanie symboli RP z szacunkiem i otaczanie ich należytą czcią jest ustawowym prawem i obowiązkiem ustawowym każdego obywatela oraz instytucji.

Upamiętnijmy Dzień Flagi RP, nie tylko eksponując barwy narodowe w najbliższym otoczeniu, ale również ucząc się dobrych praktyk oraz szacunku względem naszych symboli państwowych- zapoznajmy się w tym szczególnym dniu z protokołem flagowym.