Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Opublikowano 21 listopada 2020, 04:58

Dnia 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za codzienny trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym z terenu Gminy Nozdrzec.

W tym wyjątkowym dniu życzymy wszystkim pracownikom pomocy społecznej realizacji wszelkich zamierzeń, a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów ludzkiego życia, jakie są spotykane podczas Waszej szlachetnej i ofiarnej służby dla całej społeczności lokalnej. Niech niesienie pomocy drugiemu człowiekowi będzie dla Państwa źródłem radości oraz satysfakcji z pracy, której wykonywanie wymaga nie tylko niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości i cierpienia.

 

    Wójt Gminy Nozdrzec                                                  Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski                                               Adrian Skubisz