Złote Gody

Opublikowano 23 października 2017, 10:22

Złote Gody są zawsze wyjątkowym wydarzeniem, tym bardziej kiedy tak wielu jubilatów może świętować je razem. Wspólne przeżycie 50 lat wymaga wierności, miłości rodzinnej, wzajemnego zrozumienia, zaufania. To wzór i przykład dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie.

Tak mogą mówić małżeństwa, które przeżyły wspólnie pół wieku. W tym roku Złote Gody obchodziło osiemnaście małżeństw. Na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał im medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale te zostały wręczone podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 20 października w Domu Strażaka w Nozdrzcu.

Tegoroczni Jubilaci to Państwo:

Maria i Czesław Telegowie z Hłudna

Zofia i Władysław Kaszowscy z Izdebek

Józefa i Henryk Baranowie z Izdebek

Zofia i Roman Szerszeniowie z Izdebek

Mieczysława i Mieczysław Gwizdałowie z Izdebek

Eugenia i Czesław Barciowie z Izdebek

Daniela i Edward Gładyszowie z Izdebek

Janina i Jan Misteccy z Izdebek

Irena i Jan Chryniowie z Izdebek

Maria i Eugeniusz Ogrodnikowie z Izdebek

Antonina i Marian Toczkowie z Nozdrzca

Janina i Jan Baranowie z Nozdrzca

Władysława i Józef Głuszykowie z Siedlisk

Helena i Tadeusz Skibowie z Wesołej

Bolesława i Stanisław Krowiakowie z Wesołej

Maria i Eugeniusz Barnusiowie z Wesołej

Stefania i Tadeusz Barnusiowie z Wesołej

Maria i Teofil Szpejewscy z Wesołej

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta Gminy na wspólny poczęstunek, który został umilony melodiami kapeli „Warzanie”.

Z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego pragniemy złożyć Wam drodzy Jubilaci najserdeczniejsze gratulacje za piękne przeżycie długiej wspólnej drogi życia, za wychowanie dzieci, za ofiarną miłość, przykład życia, łzy i radości. Życzymy Wam zdrowia, miłości bliskich, zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.

FOTORELACJA