Zezwolenia na przejazd drogą gminną w Hłudnie

Opublikowano 20 września 2023, 09:26

W związku z całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz – Nozdrzec w km 9+191 – 9+439 w miejscowości Hłudno, informujemy iż mieszkańcy miejscowości Hłudno mogą korzystać z drogi gminnej tzw. „Warszawy” dz. nr ewid. 2636, 2665, 2676, 2689 w miejscowości Hłudno bez zezwolenia wydawanego w UG Nozdrzec.

Pozostali uczestnicy ruchu zobowiązani są wnioskować do Urzędu Gminy Nozdrzec  o wydanie zezwolenia na przejazd ww. drogą gminną.

Zezwolenie obowiązuje na czas zamknięcia drogi powiatowej DP 2021R w związku z pracami przy zabezpieczeniu osuwiska.