Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Opublikowano 26 maja 2020, 11:29

24 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski podpisał umowę na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Gmina Nozdrzec otrzymała grant  w wysokości 59 993,00  zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup 17 laptopów oraz 17 pakietów oprogramowania Microsoft Office. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Zakup jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji przez Gminę Nozdrzec projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów.