Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Opublikowano 3 lipca 2016, 08:20


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Nozdrzec informuje, że w dniu 24 czerwca (piątek) 2016 roku z terenu całej gminy Nozdrzec będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady problemowe.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o ich wystawienie w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów przy drogach publicznych. Prosimy o wystawianie odpadów w taki sposób, aby nie powodowały utrudnienia w ruchu pojazdów i  pieszych.