Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano 10 sierpnia 2016, 10:54

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła” wybrano ofertę złożoną przez Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów

więcej  – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF